>>    >>  

- 2009

Ͳ
ϲ 1993-1994 ., 1995-1996 .

20-23 2009., .

, '
-
-
̳ , , , ,


//Բ
-1 1000 93-94 .. -3 \
1 01.02.93-1 4.23.174.27.094.06.8220 .. ..
..
2 ³12.06.944.22.874.22.844.07.2818 
3 ³23.02.93 4.16.414.20.164.11.2317ѳ ..ѳ ..
4 12.08.94³³ 4.11.694.20.374.11.4916 .. ..
5 02.10.94 4.22.704.19.234.12.9815 .. , ..
6 29.06.93ʳ  ˲4.26.004.19.574.18.1614 .. .. ..
7 19.03.94-14.25.254.25.524.23.7413 ..
8 11.11.93 4.29.774.26.494.24.5712 .. ..
9 17.05.93 ӻ 4.18.764.28.184.36.5411 .., .., ..
10 02.12.931-34.34.484.23.504.18.8410 .., ..
11ʳ 28.01.93³³4.20.944.22.684.19.149 ..
12 01.04.944.29.334.26.964.23.718 ..
13 18.06.93 ճ4.14.614.29.754.26.137 .. ..
14 07.02.93-3 ó4.22.914.30.774.33.406 .. ..
15 03.06.93 4.29.474.32.904.34.595 .., ..
16³ 01.06.941 4.27.774.32.074.45.464,,
17 08.01.93-34.30.714.31.725.75.493 .. ..
18 27.12.94. 4.19.22.4.27.47\.2 ..
19̳ 11.09.93 4.32.994.32.27 1 .. ..
20 01.01.93 -24.24.104.34.89 1 .. ..
2111.07.94-34.26.704.24.96 1 .., ..
22 20.09.94 4.16.994.34.14 1̳ .. .. .
23 22.04.94-34.26.854.39.34 1 .. ..
24 05.01.94  ˲4.24,774.40.71 1 .. .., ..
25 04.10.93.4.26.274.30.97 1 ..
26 23.10.94 4.25.094.38.39 1 ., ..
27˳ 09.12.94-84.26.344.39.87 1 .
28 10.05.94 4.28.304.41.04 1ѳ .,ѳ .., ..
29 02.11.93 4.26.604.46.91 1 ..
30 28.06.942..  4.39.224.48.29 1 .., ..
31 30.08.9414.32.304.49.84 1 ..
32 12.11.94 4.37.154.54.15 1 ..
33 17.07.93. 4.29.544.55.16 1 ..
34 14.02.9414.31.005.01.30 1ʳ ..,ʳ .., ..
35 14.06.934.54.535.07.61 1 .. ..
36˳ 18.08.93-84.39.475.07.86 1 .
37 06.05.93 4.34.87  1 ..
38 16.01.94  4.35.65  1 ..
39 17.11.942.  4.36.87  1 .., ..
40 20.03.94г˲4.40.20  1 ..
41 18.06.93-64.50.56  1 ..
42 18.03.94 4.59.69  1 .., ..
43 10.07.93 4.35.92  1,
44 12.11.93. -4.38.57  1
45 09.09.93-84.42.33  1 ..
46 02.01.93 5.00.87  1 ..
47 23.06.94 5.01.90  1 ..
48 07.07.944.47.34  1 .., ..
49 07.11.943. 5.25.30  1 ..
  942.  \.    ..
-1 1000 93-94 .. -3/
1 02.08.93 5.14.734.43.924.41.5820 .
2 24.05.93 4.45.215.04.374.42.7118ͳ .. ͳ ..
..
3 02.11.931г˲5.19.644.42.484.43.9217 .
4 07.02.93  ˲4.41.50 4.46.4916 .., ..
5 31.03.94-24.55.99 4.52.2715 .. ..
ʳ ..
6 17.06.93-3 ó4.42.42 4.53.7714 .. ..
..
7 ³21.05.93 4.43.985.02.164.54.0113ͳ .. ..
..
8 11.02.93 1 - 5.04.244.43.055.16.6212 .. ..
9 07.05.93-35.12.515.08.025.45.2911 ..
10 08.05.94 4.54.054.345.054.50.9910 .. ..
..
11 05.10.931-25.04.465.00.174.52.749 ..
12 ³27.05.95³³5.11.375.23.335.04.328 ..
13 15.04.931  5.09.745.30.065.08.917 .., ..
14 09.10.931-- 5.16.425.05.665.09.786 .
15 22.02.93 -75.19.685.13.995.23.735 ..
16˺ 28.12.93-1 5.10.695.19.065.31.064쳺 .. 쳺 .
..
  06.01.94 5.07.695.07.74\.  ..
  10.06.94 5.22.005.29.40\.  ..
17 16.03.9315.30.045.35.74 1 .., ..
18 17.07.941г˲5.38.485.30.98 1
19 15.03.93 5.06.925.38.51 1
20 11.08.94.5.25.39  1 ..
21 29.05.93 5.45.82  1 ..
-1 1000 93-94 .. -3 \
1 16.10.945.00.39 4.41.3920 .
2 29.11.93  4.56.285.07.754.46.2918 ..
3 12.12.93 4.53.47 4.46.7217 ..
4 10.05.93³³4.56.145.03.264.47.1016 .., ..
5 27.12.93 \ 4.54.995.10.994.48.4815ѳ ..,ѳ .., ..
6 19.01.93-8 5.53.30 4.52.0214, ,
7 27.01.93³³5.04.655.09.084.52.1213 ..
8 ˳10.08.93-- 5.24.135.07.315.05.9212 ., .
9 12.06.935.06.985.18.395.09.8111 ..
10 ³31.12.94 5.25.765.20.635.14.8110 ..
11 18.09.93--
5.12.165.29.875.16.639 ..,⳺ ..
12 06.12.93. 5.13.465.29.115.17.998, , ,
13 ³05.07.93 5.07.975.14.305.18.337,
14 10.05.94 5.25.145.31.205.24.176ѳ ..,ѳ .., ..
15 21.01.94 5.32.615.31.935.27.795 ..
16 02.06.94-35.42.695.24.965.32.554ϳ .., ..
17ѳ 28.03.931.³³-25.34.185.36.045.35.973 ..
18 31.08.94 ճ5.31.335.35.785.36.532 .. ..
19 ˳26.07.94 5.23.175.53.30 1,ʳ ,
21 21.06.93³³-25.28.045.54.22 1 ..
21 12.06.94 4.56.77\. 1 ..
22 ˳13.01.94 5.38.46  1 ..
-1 1000. 95-96 .. -3 \
1 20.08.95  4.48.624.44.854.32.6220 ..
2 16.04.9514.56.814.43.314.33.8418 ..
3 03.01.95 5.11.194.48.734.43.0117 ..
4 06.10.95 4.58.714.46.404.46.6216 ..
5ʳ 16.09.95 4.57.344.47.124.46.8615 ..
6ͳ 01.03.9514.46.684.49.884.50.9814 ..
7 25.06.951.  4.50.414.57.365.00.0513 ..
8 18.03.95-34.54.354.52.835.00.4412 .. ..
9 11.05.95 4.51.874.54.295.13.8611 ..
10 14.11.95 4.53.084.47.804.48.7210 .. ..
11 29.08.95 5.02.905.06.994.52.319 ..
12 18.07.95 -74.59.395.04.164.54.588 ..
13 04.06.95-35.07.494.56.484.54.987 ..
14 24.03.96³³-25.04.134.2.104.56.796 ..
15 21.04.954.58.175.09.214.57.045 ., .
16 17.02.952.  5.05.295.04.795.04.234 .., ..
17 23.01.96 5.11.895.03.445.07.083 ..
18 07.06.955.01.205.11.205.08.532 .,
19 22.02.95 5.00.765.08.70 1 ..
20 27.05.95³³5.10.465.10.13 1 ..
21 12.06.96 5.11.915.11.29 1 ..
22ʳ 08.07.95 5.04.615.10.28 1 ..
23 04.06.97 -5.15.305.29.21 1
24 08.05.962.-15.35.155.42.68 1 ..
25 ³08.01.96³³5.17.765.46.94 1 ..
26 04.02.961.5.24.226.08.00 1,
27 04.05.951 54.10.08\Բ. 1 ... ..
28 14.07.965.47.38  1.,
29 06.01.961. 5.13.53  1 ..
30 25.039.96 5.48.58  1 ..
31 17.10.951. 5.58.48  1 ..
32 19.05.953. 6.16.00  1 ..
33 24.07.95  5.31.68  1,
34 24.02.963. 6.31.34  1 ..
35 952.  \Բ.    ..
-1 1000. 95-96 .. -3\.
1 23.05.951 5.19.055.37.484.47.1120ͳ ,..ͳ ..,Ϻ ..
2 ³14.0295 5.13.005.29.824.52.1218 .. ..
..
3 19.02.9515.21.785.29.394.54.3817 .. ..
4̳ 22.07.951г5.41.845.28.624.59.5416 ..
5 21.06.95.. 5.17.935.29.095.08.4215 .
6 25.09.95-25.41.355.34.165.17.2214 .. ..
..
7 15.01.96-15.55.785.29.725.22.0413 .. ..
..
8 11.08.95-25.23.415.34.575.23.2012 ..
9ճ ³21.06.96 1 5.43.325.33.275.46.4611 .., ..
10 05.02.95 5.24.855.40.565.26.4310 .. ..
ͳ ..
11 18.08.951. 5.42.695.41.665.31.289 ..
12 23.12.955.39.345.30.095.31.608 . .
13 10.12.955.29.205.35.055.31.947 .. ..
14 20.02.95г ӻ5.47.635.42.645.32.596 ..
15 16.03.955.49.925.42.935.32.855 . .
16 06.06.95г ..5.41.675.48.055.45.664 ..
17 03.04.95г ӻ6.00.625.41.895.46.663 ..
18 14.05.96 5.37.605.41.275.50.642 ..
19 ³16.07.95 5.54.035.50.12 1 ..,ͳ ..
20 955.38.075.54.57 1 .
21 15.02.951.³³5.41.415.56.41 1 .., ..
22   5.44.396.04.74 1 .. .
23 18.09.95-25.56.326.14.78 1 ..
24 22.03.95-35.56.036.35.54 1 ,
25 08.02.951.-26.10.296.15.20 1 ..
26 21.06.95-- 6.16.876.36.99 1 ., .
27 01.03.961. 5.59.666.44.26 1 ..
28ʳ 08.05.95-1 6.23.23  1 .. ..
29 13.09.9516.58.49  1,,,
  10.07.951 \.   Գ .., ..
-1 1000. 95-96 .. +2 \
1 26.06.955.11.90 4.47.3920 ..
2 24.07.951-35.08.62 4.48.2518 ..
3 22.02.96 5.04.28 4.53.8417 ..
4 28.07.95-8 5.14.66 5.02.5516, ,
5 02.01.95 5.14.12 5.06.4115 
6 21.01.95 5.19.85 5.08.5514ѳ .. ѳ .. ..
7 ij24.01.965.16.385.17.615.08.9413 .., ..
8 16.06.95-35.22.125.14.105.16.9712 ..
9 05.05.95  5.19.665.22.085.21.3711
10 17.11.95³³5.26.955.29.16 10 ..
11 01.06.95-25.33.005.37.76 9 ..
12 01.12.96 5.35.405.38.93 8 .
13 13.01.972.³³-25.52.515.54.99 7 ..
14 05.05.961  6.01.656.07.50 6 ..
15 ˳11.06.962.-- ..6.04.37  5 ..,⳺ ..
  24.02.96 \.    ..
  06.07.95 \.   ,ʳ , ..
-2 1000 93-94 .. -3,5 \
1
³
16.09.93
23.02.934.02.26 3.51.0540ѳ .. ѳ .. ..
ѳ .. ѳ .. .
2
14.10.93
14.10.93


3.54.24 3.52.9336 ..
3
18.08.93
12.12.93
1

-2
4.19.143.59.753.58.4834 .., ..
.. ..
4
’
06.07.94
10.05.94
1
1

ճ3.57.41 4.00.2632 .., ..
5
11.07.94
11.07.94


-34.25.744.04.314.00.5130 . .
6
19.03.94
11.02.94


-14.10.634.07.064.02.1428 ..
7
³
12.08.94
12.12.94

³
 
³
4.08.614.07.064.02.7926 .., ..
..
8
ѳ
20.06.94
20.07.94

³
3.58.714.04.694.07.1424 ..
9ѳ
28.01.93
22.01.93

ʳ
4.00.514.10.504.07.4022 .. ..
..
10
04.01.94
11.11. 93


4.04.444.08.324.01.5620 .. ..
..
11
22.03.94
31.03.94-2
4.09.854.09.964.02.2318 .. ..
.. .
12
15.04.93
26.06.93

гг


4.21.134.14.944.06.1416 ..
..
13
03.04.93
26.02.94
1
1
β4.13.244.20.884.07.8614 ..
14
˳
30.12.94
18.08.93


-84.00.534.15.364.08.0812
15
10.07.93
10.07.93


4.08.054.21.764.12.5710 . .
16
18.11.93
26.03.94
2.
2.
³³
4.26.664.26.594.28.208 .., ..
17
07.07.94
14.06.93


4.40.764.40.464.35.856 . .
. ..
18
26.02.94
18.06.93
1
1
-


ճ
4.10.434.23.02\.4 ..
.., ..
19
˳
15.12.94
09.03.94 
4.31.755.02.29 2 .. .. ..
..
20
18.10.94
08.11.94
2.
 
4.43.454.41.88 2 .., ..
.., ..
-2 1000 93-94 .. -3,5 \
1غ
02.05.93
20.01.93

³³
4.23.70 4.16.6940 .., ..
2
03.08.93
07.05.94


ͳ-ѳ
4.39.01 4.22.2536 ..
..
3
10.08.93
22.03.93
1
  4.40.724.35.284.26.0834 .., ..
4
26.10.93
13.07.93


4.37.42 4.31.6432 .. ..
5
04.01.93
20.02.94
1

-2
4.28.41 4.36.1730 .., .., ..
.., ..,ͳ ..
6
22.02.93
29.12.94

-14.43.204.31.604.45.6328 .. .. ..
7
21.05.93
11.11.94


 

ͳ
4.33.67 4.49.2026 ..
.. , ..
8
09.08.93
25.06.93 
4.31.99 4.49.5724ͳ .. .., ..
.., ..
9
02.08.93
17.11.93
1
1-1
4.47.994.35.955.11.4222 ., ..
10
04.12.93
05.04.94
1


4.45.914.39.69 20 .., ..
., ..
11
³
19.05.94
27.05.94

³³

 
5.04.654.48.35 18 .., ..
12
20.12.94
13.06.94


-24.38.664.49.82 16 ..
13
28.07.94
10.05.94


-3
-1
5.08.534.57.94 14,
,
14
16.03.93
13.06.93䳿
5.05.354.58.18 12 .., ..
.. ..
 ̳
06.08.94
31.07.94

г4.48.414.52.10
   . .
15
11.09.94
17.06.93


ճ
 
5.07.74  10 .. ..
 
12.02.93
22.02.93


-6    ..
-2 1000 93-94 .. -3,5 \
1
30.12.93
04.08.93


ճ4.31.79 4.20.6440 ., .., .
.., .
2
³
09.12.93
11.07.94

.


ճ
4.33.37 4.24.2036 ..
.. ..
3
29.11.93
24.06.93

 

˲
4.29.30 4.26.0234 ..
.., ..
4Գ
16.04.94
20.08.94

1


 
4.37.89 4.38.2332,ʳ, .
5
ͳ
19.03.94
07.11.93
1
1

-14.42.11 4.39.1430 .., ..
.., ..
6ʳ
ʳ
07.07.93
12.09.93
1

4.44.50 4.44.3428,ʳ , .
7
04.02.94
03.02.93


-14.47.644.47.194.46.1626 .. , ..
..,
8
21.06.93
18.04.93
1
1

4.45.594.46.794.48.7624 .., ..
9
03.11.94
05.05.94


4.54.634.51.444.57.9722ѳ .. ѳ .. ..
ѳ ..,ѳ .., ..
10
09.12.94
08.01.94

..
5.13.424.56.67 20 ., ..
11
ϳ ³
31.08.94
12.06.94


³

ճ
5.13.285.06.47 18 .., ..
..
12
09.03.93
19.06.94

³³
-2
-2
5.22.033.20.39 16 ..
 
03.07.93
04.02.93

-3 ó\.    .. ..
ϳ ..
-2 1000. 95-96 .. -3,5 \
1
08.06.95
20.01.95


-25.07.914.23.124.09.8040 .. ..
..
2
04.07.95
09.03.96

гг

ӻ
4.49.16 4.12.4536 ..
..
3
14.02.95
25.11.95


.. 4.33.37 4.16.1834 . ..
4
04.06.95
14.01.95
1

-
-8
4.35.024.35.394.24.7932,,
., ..
5
29.03.95
25.01.95


ѻ
-2
4.29.62 4.30.1030 . ..
6
21.02.95
30.08.96

.  4.48.814.37.924.37.3828 ..
7
06.05.96
18.03.95


-8
 
4.35.244.48.244.46.1726 .,
..
8
24.07.95
27.07.95

  4.40.784.37.444.49.1824 .., ..
 
12.12.95
07.10.95


4.36.704.31.474.28.61
  ..
..
9
07.07.95
04.09.95


4.50.234.46.394.42.0922 ..
10
25.09.96
19.05.96

.
4.41.924.36.414.44.7820 ..
11
28.04.96
12.06.95

³³
-24.52.684.48.674.46.1218 ..
12
29.05.96
27.05.95
1.
1.
³³
4.57.184.35.964.46.3416 ..
13
08.06.96
08.06.96


5.06.334.53.444.49.8714,
14
Գ
05.01.95
23.08.96


4.47.764.49.854.51.7712 ..
..
15
29.04.95
21.04.95

2.
 
4.58.114.50.154.52.5810 .., ..
16
16.04.97
10.09.95


 

5.02.275.09.005.18.678,
17
21.03..96
04.02.96
4.59.625.02.195.36.426 ..
..
18
28.03.97
21.04.97
2.
2.
 
5.22.535.20.35 4 .., ..
19ʳ
11.02.96
23.09.96


ճ5.10.325.09.53 2 .., ..
  ³
ʳ
08.05.96
14.10.95


-14.42.924.29.50
 2 .., ..
20
08.06.96
05.06.95


5.04.65  2,
21
09.12.95
17.09.95
1
1

 
 5.18.90  2 .., ..
22
13.04.96
18.09.96


ճ5.23.56  2 .., ..
23
30.09.95
30.05.96

2.
 
5.10.67    ..
.., ..
-2 1000 95-96 .. 3,5 \
1
04.03.95
19.02.95


5.15.445.07.944.44.2240ͳ ..ͳ .., ..
Գ .. ..
2ij
12.04.95
21.03.95


4.49.75 4.53.5236 ..
3
24.06.97
01.05.95


5.02.83 5.01.0934 .., .
4
25.05.95
24.01.96


-15.09.915.06.245.06.5532 ..
5
13.02.95
02.08.95
1

5.09.02 5.09.4430 .., ..
6
29.01.95
18.08.95

..
4.57.22 5.18.6928 .
7
23.12.95
16.03.95
1
1

4.59.13 5.20.7826 .
8
̳
03.04.95
22.07.95
1
1
г
5.15.315.08.615.24.1124 .
9
21.05.96
03.01.96


5.00.48 5.36.4222 ..
10
27.07.95
14.04.95

-25.14.785.10.93 20, ,ʳ
11
̳
24.07.95
10.02.95


5.07.925.25.82 18 .., ..
12
30.12.96
09.10.96
1.
1.
  5.52.195.27.35 16 ..
13
22.03.95
26.04.95

.

-3
 
5.12.395.40.30 14,
 
14
02.04.96
30.05.96


ճ5.18.075.40.94 12 ..
15ʳ
08.05.95
10.04.965.29.875.46.06 10 ..,
 
25.02.96
16.08.96


ճ6.38.61
    ..
-2 1000. 95-96 .. +- 3,5 \
1
Ժ
24.07.95
16.06.95
1
1

-34.37.52 4.28.5440 ..
2
15.07.95
30.05.95

 

β5.05.184.57.124.35.2938 ..
..
3
14.09.95
11.09.95
2.


4.51.90 4.35.5934 ..
.., ..
4 ˳
23.02.95
17.05.95
5.11.67 4.39.5232 .. ..
., ..
5
24.05.95
23.10.95


4.50.19 4.39.8530 .. ..
6
22.02.96
07.06.95
1.
1.

4.57.38 4.47.0528 ..
.., ..
7
23.03.95
25.02.95
.

ʻ 5.08.635.02.404.49.1026 .. ..
 
8
27.09.96
25.04.96


ճ5.10.404.53.215.04.7724 ..
..
9 ij
24.01.96
21.06.96


5.03.27 5.06.0222 . ..
10
23.04.95
23.10.95

..

5.21.775.14.92 20 .. ⳺ ..
11
18.09.96
27.03.96


ճ5.40.775.21.31 18 .., ..
12̳
25.04.96
10.10.95
1.
1.

5.17.015.23.33 16ʳ,,
13
ͳ
18.09.95
29.02.96


ճ5.37.705.25.18 14 ..
14 ³
ϳ
17.02.95
01.07.96
.
2.
³
5.24.115.26.51 12 ..
15
21.12.95
21.01.96
.
.
³
5.28.645.51.64 10 ..
-1 500 93-94 .. -3,0 \
1 01.02.93-1 2.02.831.59.161.57.1720 .. ..
 
2 14.10.93 2.01.932.01.471.58.2518 ..
3 20.06.931³ 2.01.371.58.452.00.1417 ..
4 03.06.93 2.01.432.00.232.01.3516 .., ..
5 17.05.93 ӻ 2.00.932.01.722.01.7115 .., .., ..
6 14.10.93 2.00.122.02.282.02.0714 ..
7̳ 11.09.93 2.01.032.02.592.02.4113 .. ..
8 02.10.94 2.03.662.00.232.04.0412 .. , ..
9 19.03.94-12.02.391.59.252.04.5811 ..
10 01.04.942.02.172.03.232.02.5010 ..
11 01.01.93 -22.01.642.02.732.03.339 .. ..
12 ³12.12.94 ³³2.01.412.04.832.03.608 ..
13 11.07.941-32.06.112.04.372.03.957 .., ..
14 04.01.94 2.03.242.05.242.04.376 .
15 ³28.08.932.00.772.01.442.04.795 ..
16 03.04.931 β2.03.222.03.452.07.074
17 02.11.93 2.03.612.04.412.07.473 ..
18 07.02.93-3 ó2.05.882.05.522.08.702 .. ..
19 23.10.94 2.04.862.06.78 1 ., ..
20 20.09.94 2.03.372.06.91 1̳ .. .. .
21 02.12.931-32.09.572.03.71 1 .., ..
22³ 01.06.941 2.02.292.05.94 1,,
23ʳ 28.01.93³³2.02.502.07.54 1 ..
24 ³12.06.942.01.292.08.13 1 ..
25 04.01.94-22.07.222.07.76 1 ..
26 27.12.94. 2.03.692.08.23 1 ..
27 03.01.9312.04.262.08.81 1 . .
28 06.07.93-82.03.132.08.97 1,
29 30.01.932.03.342.09.03 1 ..
30 17.07.93. 2.06.642.09.33 1 ..
31 06.05.93 2.06.262.10.39 1 ..
32 16.09.93 2.04.782.11.45 1ѳ .. ѳ ..
..
33 22.04.94-32.04.462.11.16 1 .. ..
34 24.10.932.06.582.13.69 1 . .
35 09.09.93-82.07.932.14.20 1 ..
36 04.10.93.2.07.392.16.52 1 ..
37 30.12.94-82.07.44  1
38 11.10.94-22.07.59  1 ..
39 27.02.931ʳ ˲2.08.06  1 .. .., .
40 10.05.94 2.09.16  1ѳ .,ѳ .., ..
41 08.01.93-32.09.97  1 .. ..
42 14.11.941 2.10.43  1 .., ..
43 20.03.94г˲2.08.47  1 ..
44 05.01.94  ˲2.09.51  1 .. .., ..
45 14.02.9412.10.39  1ʳ ..,ʳ .., ..
46 18.06.93-62.12.10  1 ..
47 30.08.9412.12.39  1 ..
48 07.07.942.16.89  1 .., ..
49 942.  2.31.88  1 ..
50 12.11.93. -2.09.85  1
51 12.11.94 2.10.68  1 ..
52 04.05.94 2.13.49  1 ..
53 17.11.942.  2.14.68  1 .., ..
54 10.07.93 2.16.51  1 . .
55 02.01.93 2.21.05  1 ..
56 07.11.943. 2.37.13  1 ..
57 16.01.94  2.10.83  1 ..
58 28.06.942..  2.16.81  1 .., ..
59 23.06.94 2.17.39  1 ..
60 14.06.932.17.69  1 .. ..
61 18.03.94 2.19.98  1 .., ..
62ϳ 19.01.94 2.22.79  1 ..
63 26.03.942.³³2.14.46  1 .., ..
-1 500 93-94 .. -3\
1 02.05.93³³2.25.282.24.372.07.5220 .., ..
2 31.03.94-22.30.692.11.172.08.1918 .. ..
ʳ ..
3 07.02.93  ˲2.25.872.14.712.09.3517 .., ..
4 ³21.05.93 2.26.542.10.822.11.2816ͳ .. ..
..
5 13.07.93 2.31.762.14.192.12.6415 .. ..
6 13.02.931 2.27.522.28.612.20.2914 .., ..
7 17.06.93-3 ó2.26.062.16.192.20.6513 .. ..
..
8 02.11.931г˲2.26.732.11.372.21.1512 .
9 11.02.93 1 - 2.26.422.25.552.33.4611 .. ..
10 24.05.93 2.27.662.16.502.17.2410ͳ .. ͳ ..
..
11 07.01.93-12.27.312.21.692.18.849 .. ..
12 20.02.94 2.29.622.18.732.21.558 .., ..,ͳ ..
13 08.05.94 2.26.942.20.502.21.747 .. ..
..
14 26.10.93 2.27.992.31.722.22.236 .. ..
15 15.03.93 2.26.402.23.152.25.675
16 22.02.93 -72.30.482.34.062.27.404 ..
17 07.05.93-32.28.002.33.572.28.783 ..
18 02.08.93 2.25.012.29.903.24.002 .
19 05.10.931-22.33.002.27.98 1 ..
20 09.10.931-- 2.27.272.30.29 1 .
21 28.07.94-32.36.852.35.43 1,
22 29.12.941-12.24.662.28.22 1 .., ..
23 04.12.93 2.39.962.30.85 1 .. ..
24 11.08.94.2.28.372.35.76 1 ..
25 29.06.931 2.31.432.29.74 1 .., ..
26 13.06.93 2.29.712.46.17 1 .., ..
27˺ 28.12.93-1 2.29.932.52.72 1쳺 .. 쳺 .
..
28 07.11.93 2.40.68  1 ..
28 17.07.941г˲2.45.62  1
30 29.05.93 2.49.94  1 ..
  29.05.941 \.   ,,,
  06.01.94 \.    ..
-1 500 93-94 .. -1,3 \
1 16.10.942.15.33 2.10.4220 .
2 21.06.93³³-22.16.23 2.12.4118 ..
3 12.12.93 2.24.032.16.292.13.0017 ..
4 27.12.93 \ 2.19.352.15.882.17.0116ѳ ..,ѳ .., ..
5 10.05.93³³2.27.852.21.272.18.1815 .., ..
6 29.11.93  2.25.022.23.742.18.7014 ..
7 19.01.93-8 2.19.532.21.512.19.1313, ,
8 29.01.93³³2.19.39 2.21.8812 .. ..
9 12.06.932.33.732.19.642.22.5011 ..
10 ˳10.08.93-- 2.31.062.26.882.24.3910 ., .
11 18.09.93--
2.32.032.27.632.26.389 ..,⳺ ..
12 ³31.12.94 2.32.402.25.002.27.998 ..
13 03.02.931-12.30.272.26.092.30.047 ..,
14 10.05.94 2.36.052.28.002.30.446ѳ ..,ѳ .., ..
15 ³05.07.93 2.33.622.30.552.32.875,
16 30.03.94 -8 2.34.262.38.492.34.904,,
17 06.12.93. 2.30.882.28.2212.35.273, , ,
18 21.01.94 2.37.262.32.982.40.942 ..
19 09.12.941-- 2.36.532.38.81 1 ., .
20 13.01.94 2.41.392.40.30 1 ..
21 ˳26.07.94 2.37.662.41.47 1,ʳ ,
22ѳ 28.03.931.³³-22.36.73  1 ..
23 08.01.941-- 2.41.56  1 ., .
24 02.06.94-32.50.42  1ϳ .., ..
-1 500. 95-96 .. - 3 \
1 20.08.95  2.20.242.11.642.02.5720 ..
2 27.06.95  2.10.272.10.182.04.0518 .., ..
3 16.04.9512.18.692.13.312.04.7617 ..
4 19.04.961.  2.17.112.12.472.08.2416 ..
5ʳ 16.09.95 2.27.622.14.202.08.8115 ..
6 15.05.95 2.20.472.14.272.12.1014 ..
7 11.05.95 2.19.812.13.742.12.8613 ..
8ͳ 01.03.9512.20.132.13.332.13.9312 ..
9 14.11.95 2.17.382.15.702.14.6611 .. ..
10 18.03.95-32.17.002.17.642.13.0010 .. ..
11 12.06.95³³2.33.782.17.872.15.799 ..
12 25.06.951.  2.21.922.16.852.16.768 ..
13 21.04.952.22.182.19.412.17.067 ., .
14 04.06.95-32.25.572.18.642.19.186 ..
15 23.01.96 2.23.682.20.102.19.565 ..
16 17.02.952.  2.21.792.18.852.19.984 .., ..
17ʳ 14.10.95-12.28.392.20.602.20.403 .., ..
18 18.07.95 -72.23.912.21.472.20.842 ..
19ʳ 08.07.95 2.27.812.23.29 1 ..
20 25.09.96 2.39.362.25.99 1 ..
21 07.06.952.22.072.21.64 1 .,
22 29.08.95 2.24.302.23.87 1 ..
23 04.06.97 -2.33.772.26.35 1
24 12.06.96 2.34.042.27.79 1 ..
25 27.07.95  2.24.862.27.94 1 .. ..
26 ³08.01.96³³2.37.212.30.12 1 ..
27 06.01.961. 2.38.212.30.83 1 ..
28 04.02.961.2.41.692.42.95 1,
29 17.10.951. 2.52.983.40.75 1 ..
30 14.07.962.41.792.43.11 1.,
31 952.  2.50.872.48.58 1 ..
32 19.05.953. 3.04.442.54.70 1 ..
33 08.05.962.-12.38.562.48.41 1 ..
34 24.02.963. 2.59.182.58.39 1 ..
35 10.03.951 2.26.38/. 1 .., ..
  25.039.96 2.43.88/   ..
  ҳ21.-3951 /    .., ..
-1 500. 95-96 .. - 3 \
1 ³14.0295 2.33.60 2.21.2920 .. .. ..
2 23.05.951 2.41.512.33.012.24.5918ͳ ,..ͳ ..,Ϻ ..
3 21.06.95.. 2.39.712.28.052.33.4117 .
4 10.12.952.39.662.31.452.35.1116 .. ..
5 11.08.95-22.36.90 2.37,1615 ..
6 25.09.95-22.38.592.33.482.38.2714 .. .. ..
7 24.06.97-1 2.39.762.29.582.39.4413 .. .
8 06.06.95г ..2.32.10 2.50.9212 ..
  21.06.952.38.632.32.752.31.64 .. ..
9 15.01.96-12.37.852.34.882.32.4411 .. ..
..
10 24.01.96-12.38.162.31.922.32.8110 ..
11 05.02.95 2.48.692.34.462.35.809 .. .. ͳ ..
12ճ ³21.06.96 1 - 2.39.532.41.712.36.138 .. ..
13 23.12.952.43.202.38.272.37.997 . .
14 14.05.96 2.35.842.40.242.41.546 ..
15 15.02.951.³³2.45.262.45.942.45.085 .., ..
16 16.03.952.46.232.39.752.45.494 . .
17 ³16.07.95 2.40.252.41.902.46.333 ..,ͳ ..
18 952.46.712.46.17 2 .
19 18.08.951. 2.47.972.49.81 1 ..
20 20.02.95г ӻ2.55.982.52.03 1 ..
21 21.06.95-- 2.57.62  1 ., .
22 13.09.9513.20.26  1,,,
  01.03.96 2.56.43   ..
 ij 29.07.96 .3.04.26   ..
-1 500. 95-96 .. -1,3 \
1 26.06.952.28.76 2.17.7420 ..
2 24.07.95-32.20.39 2.17.9918 ..
3 24.05.95 2.24.54 2.21.3717 .. ..
4 02.01.95 2.20.702.24.212.23.6316 ..
5 23.10.95 2.51.432.27.212.23.9515 .. ֳ ..
6 11.09.05 . 12.31.872.28.232.24.8214 .., ..
7 23.01.95  2.29.092.26.162.27.2813 .., ..
8 28.07.95-8 2.29.862.27.562.27.5112, ,
9 01.06.95-22.33.082.28.082.32.3711 ..
10 21.01.95 2.27.942.28.572.31.9610ѳ .. ѳ .. ..
11 07.06.95  2.28.822.29.272.33.379 .. ..
12 ij24.01.962.35.242.32.602.34.398 .., ..
13 24.02.96 2.32.822.35.372.35,447 ..
14 30.05.95 .  2.32.162.36.502.36.356 ..
15 -26.06.95 32.40.672.40.202.43.245 ..
16 06.02.95  2.34.922.38.382.46.884 ..
17 01.12.96 2.52.292.38.702.56.103 .
18 17.11.95³³2.38.692.40.92/..  ..
19 13.01.97 .³³-22.45.672.44.67 2 .
20 ³26.03.952.59.892.46.23 1 .., ..
20 05.05.96  2.54.072.52.65 1 ..
21 ˳11.06.96 .--, 2.53.77  1 .., ⳺ ..
22 26.06.96 2.54.89  1 . .
23 24.03.96 3.01.78  1 ..
-2 500 93-94 .. -2,2 \
1
14.10.93
14.10.93


1.50.56 1.48.6740 ..
2
³
16.09.93
23.02.931.52.18 1.50.7136ѳ .. ѳ .. ..
ѳ .. ѳ .. .
3ѳ
28.01.93
22.01.93

ʳ
1.49.42 1.51.1834 .. ..
..
4
’
06.07.94
10.05.94
1
1

ճ1.54.241.59.2511.51.5632 .., ..
5
04.01.94
11.11. 93


1.54.951.50.601.54.5630 .. ..
..
6ѳ
20.07.94
26.02.94

³
-


1.56.051.51.601.55.3928 ..
..
7 ³
28.08.93
30.01.93


1.52.741.56.501.57.0726 ..
8
29.06.93
27.02.93

1
ʳ

1.53.901.50.801.58.6024 .. .. ..
 
9
18.08.93
12.12.93
1

-2
2.00.391.59.582.00.2022 .., ..
.. ..
10
03.04.93
26.02.94
1
1
β2.03.612.07.761.52.2420 ..
11
15.04.93
26.06.93

гг


1.56.421.59.401.55.2118 ..
..
12
03.01.93
24.10.93


1.55.612.09.001.55.8716 . .
13
22.03.94
31.03.94-2
2.00.992.02.031.56.2814 .. ..
.. .
14
20.06.94
18.06.93
1
1
³


ճ
1.54.652.02.401.56.6912 ..
.., ..
15˳
09.12.94
06.07.93


 

-8
1.54.851.56.301.57.6410
16
01.04.94
11.02.94
-1
1.54.722.02.712.00.818 ..
..
17
ϳ
04.05.94
19.01.94


2.06.522.05.762.06.606 ..
18
18.10.94
08.11.94
2.
 
2.08.162.13.562.19.794 .., ..
.., ..
19
14.02.94
30.08.94
1
1

2.05.982.13.86 2ʳ ..,ʳ .., ..
..
20
˳
15.12.94
09.03.94 
2.09.992.12.86 2 .. .. ..
..
21
11.10.94
04.01.94


-21.57.172.15.03 2 ..
..
22
10.07.93
10.07.93


2.02.40  2 . .
23
18.11.93
26.03.94
2.
2.
³³
2.17.29  2 .., ..
 
06.05.93
02.11.93


1.58.51
    .., ..
-2 500 93-94 .. -2,2\
1
03.08.93
07.05.94


ͳ-ѳ
2.12.71 2.04.9240 ..
..
2
19.05.94
20.01.93

³³
2.09.29 2.07.6636 ..
3
04.01.93
20.02.94
1

-2
2.14.22 2.08.6334 .., .., ..
.., ..,ͳ ..
4
09.08.93
25.06.93 
2.27.022.15.692.09.4032ͳ .. .., ..
.., ..
5
10.08.93
22.03.93
1
  2.12.53 2.13.3730 .., ..
6
17.06.93
17.11.93
1
1


-3
-1
2.16.372.15.332.19.4228 .., ..
7
21.05.93
11.11.94ͳ
2.13.97 2.22.5126 ..
8
20.12.94
13.06.94


-22.18.842.15.962.24.4024 ..
9
16.03.93
13.06.93䳿
2.14.62 2.36.9322 .., ..
.. ..
10
19.07.94
05.04.94


2.24.472.20.37 20 . ..
. ..
11̳
06.08.94
31.07.94

г2.22.962.20.99 18 . .
12
11.09.94
17.06.93


ճ
 
2.28.332.24.09 16 .. ..
13 ³
22.03.94
10.05.94


-12.24.672.35.53 14,
 
12.02.93
22.02.93


-6\.    ..
 
07.01.93
22.02.93


-1\.    .. ..
.., .
-2 500 93-94 .. -1,3 \
1
30.12.93
04.08.93


ճ2.09.82 2.05.4040 ., .., .
.., .
2
29.09.94
12.06.93

2.11.26 2.09.2036 .. ʳ .
3
³
09.12.93
11.07.94

.


ճ
2.13.10 2.11.7134 ..
.. ..
 
ͳ
19.03.94
07.11.93
1
1

-12.14.39 2.12.09
  .., ..
.., ..
4
29.03.93
20.08.94

1


2.12.06 2.15.1132,
,ʳ, .
5
03.07.93
04.02.93

-3 ó2.10.01 2.18.0730 .. ..
ϳ ..
6
27.10.93
29.01.93

³³

 
2.13.702.17.542.18.3228 ..
 
7ʳ
Գ
07.07.93
16.04.94


2.15.112.17.952.20.8726 .. ʳ
8
21.06.93
18.04.93
1
1

2.19.352.18.302.25.6124 .., ..
9
03.11.94
05.05.94


2.21.402.19.37 22ѳ .. ѳ .. ..
ѳ ..,ѳ .., ..
10
04.02.94
03.02.93


-12.21.662.24.62 20 .. , ..
..,
12
30.03.94
06.12.93-8 2.13.462.25.56 18
13 ˳
ʳ
26.07.94
12.09.93


2.24.652.29.70 16,ʳ , .
13
ϳ ³
31.08.94
12.06.94


³

ճ
2.25.982.31.74 14 .., ..
..
 
09.03.93
19.06.94

³³
-2
-2
\.    ..
-2 500. 95-96 .. -2,5 \
1
20.08.95
27.06.95

 

 
2.04.782.28.762.07.7040 .. ..
..
2
12.12.95
07.10.95


2.18.412.40.672.08.6836 ..
..
3
14.02.95
25.11.95


.. 2.20.592.13.242.09.1034 . ..
4
08.06.95
20.01.95


-22.04.122.11.252.09.3732 .. ..
..
5 ³
ʳ
08.05.96
14.10.95


-12.09.582.19.122.11.3730 .., ..
6
19.04.96
06.10.95
.
.
  2.20.192.18.872.11.6628 ..,
..
7
04.07.95
09.03.96

гг

ӻ
2.11.382.19.412.13.5126 ..
..
8
29.03.95
25.01.95


ѻ
-2
2.22.942.12.512.25.9224 . ..
9
24.07.95
27.07.95

  2.16.352.45.672.35.2022 .., ..
10
04.05.95
10.03.95
1
1

 
 2.12.952.19.112.13.8520 .., ..
11
22.02.95
19.05.96

.
2.13.722.51.432.15.3518 ..
12
04.06.95
14.01.95
1

-
-8
2.21.482.14.012.17.4916,,
., ..
13
03.01.95
15.05.95


..
..
2.20.482.52.252.18.4814 ..
14
21.02.95
30.08.96

.  2.16.582.19.582.18.8812 ..
15
29.05.96
27.05.95
1.
1.
³³
2.19.822.24.882.19.3110 ..
16
06.05.96
18.03.95


-8
 
2.18.672.54.972.23.248 .,
..
17ʳ
11.02.96
23.09.96


ճ2.32.232.46.082.36.936 .., ..
18
28.03.97
21.04.97
2.
2.
 
2.44.902.41.962.49.684 .., ..
19
30.09.95
30.05.96

2.
 
2.22.502.28.99 2 ..
.., ..
20
08.06.96
05.06.95


2.28.512.51.05 2,
21
29.04.95
21.04.95

2.
 
2.25.182.59.83 2 .., ..
22
16.04.97
10.09.95


 

2.30.412.31.29 2,
23
08.06.96
08.06.96


2.22.883.17.78 2,
24
Գ
05.01.95
23.08.96


2.14.863.42.36 2 ..
..
25
09.12.95
17.09.95
1
1

 
 2.24.592.43.11 2 .., ..
26
07.07.95
04.09.95


2.21.39\. 2 ..
27
ͳ
16.04.95
01.03.95

.2.17.70\. 2 ..
28
21.03..96
08.05.96
-1
3.01.05  2 ..
..
29
13.04.96
18.09.96


ճ\.    .., ..
-2 500 95-96 .. -2,5 \
1
25.05.95
24.01.96


-12.24.10 2.21.9740 ..
2ij
12.04.95
21.03.95


2.19.85 2.22.1936 ..
3
13.02.95
02.08.95
1

2.38.032.37.502.23.7734 .., ..
4
29.01.95
18.08.95

..
2.24.80 2.34.3132 .
5
15.01.96
04.05.95
1

  2.33.04 2.34.9430
6
08.09.95
08.12.95


-22.37.612.37.302.35.2528 ..
7
27.07.95
14.04.95

-22.31.37 2.40.3126, ,ʳ
8
02.04.96
30.05.96


ճ2.33.30 2.44.2024 ..
9
21.05.96
03.01.96


2.33.282.38.062.46.8222 ..
10
̳
24.07.95
10.02.95


2.40.652.41.79 20 .., ..
11
30.12.96
09.10.96
1.
1.
  2.56.642.50.95 18 ..
12
09.11.95
10.04.96
.

-1
2.51.202.54.71 16,
..,
13
25.02.96
16.08.96


ճ3.48.853.19.62 14 ..
 
22.03.95
26.04.95

.

-3
 
2.41.48
  12,
 
 
24.06.97
01.05.95


2.33.71
    .., .
-1 4200 93-94 .. -0,2 \
1 ³

³
28.08.93
30.01.93
12.06.94
11.02.94

-1
2.58.23 2.50.4980 ..
..
..
..
2


03.01.93
24.10.93
11.07.94
11.07.94
--
--
--


2.59.36 2.53.3372 . .
--
. .
--
3
̳

17.05.93
11.09.93
18.03.93
12.12.93

ӻ
ӻ
-2
2.59.59 2.53.6268 .. .. ..
.., ..
.., ..
.. ..
4˳
³


09.12.94
01.06.94
01.02.93
06.07.93
 

 -8

-1, ,
2.57.55 2.53.9864
,
..., ..
..
 
5

’
ѳ
06.07.94
26.02.94
10.05.94
20.07.94
.
ճ


2.59.53 2.55.6660 .. ..
..
.. ..
..
6
ѳ

22.01.93
28.01.93
29.06.93
27.02.93ʳ


2.58.80 3.01.2056 ..
... .
.., . ., .
.., . ., .
7
³

ʳ
12.08.94
12.12.94
18.11.93
27.01.93


.
³³
--
--
--


3.05.043.00.233.01.5652 .. ..
..
.. ..
..
8


12.02.94
14.11.94
30.12.94
14.06.93
--
--
--

 -8
3.05.623.02.043.06.0948 .. ... ..
.., ..
..
..
9 
04.01.94
11.10.94
01.01.93
22.03.94
 
 
 
 
-2
-2
-2

 
3.01.803.00.493.08.4744 ..
..
.., ..
.., ..
10


27.12.94
93
12.11.94
17.07.93

3.09.273.03.88 40 ..
..
..
..
11


15.01.94
28.06.94
16.01.94
17.11.94

.

.
 


3.28.333.14.98 36 .., ..
.. ..
..
.. ..
-1 4200 93-94 .. 0,2 \.
1


08.05.94
04.01.93
11.02.93
31.03.94
--
--
--
-2
1 -
-2
  3.16.4880 .. .. ..
.. .. ..
.., ..
.. .. ʳ ..
2
³
س
24.05.93
21.05.93
25.06.93
09.08.93

  3.18.9172
ͳ

ͳ
3

³
02.05.93
20.01.93
27.05.94
19.05.94³³

  3.22.8268 .., ..
4


29.06.93
13.02.93
26.10.93
13.07.93
  3.23.3364 .., ..
5̳


06.08.94
31.07.94
02.11.93
17.07.94г˲
˲
  3.41.2060
.

6


05.10.93
13.06.94
20.12.94
20.12.94
--
--
---2
--
--
--
  3.47.5456 ..
7


12.02.93
17.06.93
11.09.94
11.08.94


.-6
ճ
ճ
  3.59.5452 ..
.. ..
--
..
 


³
05.04.94
04.12.93
19.07.94
22.03.94
 

--
--
--


-1
  \.  . ..
.. ..
.. ..
,
 


03.08.93
21.05.93
15.03.93
07.05.97

ͳ-ѳ
ͳ-ѳ

  \. 


-1 4200 93-94 ... -0,2 \
1
³

04.08.93
11.07.94
30.12.93
09.12.93
--
--
.ճ
ճ
ճ
  3.19.0680 .. .
.. ..
.. .. .
..
2


21.06.93
29.01.93
27.10.93
10.05.93³³


-2


  3.26.5772 .. ..
.. ..
..
.. ..
3ʳ

Գ
07.07.93
20.08.94
16.04.94
29.03.93
--
--
--

-3
  3.31.3468 ʳ
,
ʳ
ʳ
4


ͳ
19.12.93
19.03.94
04.02.94
07.11.93


    3.32.2364 ..
..
..,
.., ..
5


27.12.93
05.05.94
10.05.94
03.11.94


..
.

  3.32.8460ѳ .. ѳ .. .
ѳ .. ѳ .. .
ѳ .. ѳ .. ..
ѳ .. ѳ .. ..
6


˳
18.09.93
08.01.94
09.12.94
10.08.93..
--
--
--
 


  3.39.7256 .. ⳺ ..
..
..
..
7


³
21.06.93
18.04.93
21.01.94
31.12.94

  3.42.2652 .., .
.., .
..
..
-1 4200 95-96 .. 0,2 \.
1


29.03.95
25.01.95
20.01.95
08.06.95
 ѻ
-2
-2
-2
3.21.133.17.013.11.9580 . ..
-
..
.. ..
2


12.12.95
07.10.95
07.07.95 07.07.95--
--
3.20.20 3.14.8772 ..
..
..
..
3
 14.02.95
25.11.95
15.05.95
03.01.95
--
--
--

--
--
--
..
--

..
3.19.41 3.15.4068 . ..
--
..
--
4


27.06.95
17.02.95
30.09.95
21.04.95

.

.
 
--
--
--3.20.84 3.15.8764 .., ..
.. ..
..
.. ..
5


04.06.95
14.01.95
10.03.95
18.03.95

 

-8

-8
3.25.673.22.733.23.3860, ,

.., ..
6

ʳ
Գ
05.01.95
06.01.96
16.09.95
23.08.96
--
--
--

--
--
--

--
--
--
3.22.15 3.29.1356 ..
..
..
..
7

³
29.05.96
28.04.96
08.01.96
12.06.95
.


³³
 
-2

3.26.25 3.29.1352 ..
..
..
..
8


12.06.96
25.09.96
22.02.95
19.05.96

.
.


3.27.80 3.34.9548 ..
9


08.06.96
27.04.95
04.05.95
17.09.95
-8

3.37.153.34.943.35.8944 , .
.., ..
.., ..
.., ..
10

ʳ
11.05.95
13.04.96
11.02.96
19.09.96³


ճ
ճ
ճ
3.32.803.41.07 40 ..
.., ..
.., ..
.., ..
11


08.06.96
05.06.95
14.01.96
09.12.95


--
-8
3.37.463.43.63 36,
--

,
12


28.03.97
21.04.97
29.04.95
30.05.96

.

..
 

3.50.834.00.65 32 .., ..
.., ..
.., ..
.., ..
13ʳ


08.07.95
17.10.95
24.02.96
19.05.95

.
.
.""3.54.844.03.53 28 ..
 


08.06.96
21.03.95
16.04.97
10.09.95
3.54.72
   ,
,
,
,
  ³


08.05.96
19.04.96
06.10.96
25.06.95


.
.  \.    .., ..
..
..
..
-1 4200 95-96 .. -0,2 \
1 ³

ճ ³
14.02.95
25.09.95
21.06.96
27.07.95
--
--
--
-2
1 -
-2
  3.35.6780 .. .. ..
.. .. ..
.., ..
.. ..ʳ ..
2


29.01.95
18.08.95
21.06.95
05.04.95..
--
--
---  3.39.8972 .
.
.
..
3̳


22.07.95
03.04.95
20.02.95
07.04.95г
--
--
--


  3.43.7468 ..
--
--
..
4ij


12.04.95
21.03.95
02.04.96
30.05.96
--

--

ճ
ճ
  3.54.4864 ..
--
..
..
5
̳

24.07.95
10.02.95
13.02.95
02.08.95


  3.59.7060 .., ..
6
³

09.10.96
06.07.95
26.11.96
10.12.95
.

.

--
--
--
 

 /
  4.00.4056 ..
..,ͳ ..
..
.., ..
7


18.08.95
03.01.96
21.05.96
01.03.96
.
.
.
.  4.10.4852 ..
..
..
..
 
ʳ

10.04.96
08.05.95
09.11.95
26.04.95.

--
--
--

-1
-3
  4.16.35
 ,
.. ..
.. ..
.. .
 


11.08.95
18.09.95
05.11.96
08.02.95


.
.-2  4.29.01
  ..
-1 4200 95-96 .. -0,2 \
1


26.06.95
06.02.95
17.07.95
11.09.95


    3.33.3880 ..
..
..
.., ..
2


18.09.95
25.04.96
27.09.96
18.09.96
--
--
--ճ
--
--
--
  3.38.8972 ..
..
..
.. ..
3

˳
23.03.95
25.02.95
23.02.95
17.05.95
.--
ʻ
--
-2
  3.45.9568 .. ..
--
.. ..
.. ..
4

̳
06.07.95
09.11.95
25.04.96
10.10.95

.
.
.

--
--
--
-3

  3.59.9164, ʳ,
...
ʳ, ,
ʳ, ,
5


³
17.11.95
13.01.97
21.01.96
17.02.95

.
.
.
³³
--

-2

  4.07.2160 ..
..
..
..
-2 500. 95-96 .. -2,5 \
1
22.02.96
07.06.95
1.
1.

2.20.79 2.19.3040 ..
.., ..
2
24.05.95
23.10.95


2.30.23 2.20.8536 .. ..
3
15.07.95
30.05.95

 

β2.30.51 2.22.1634 ..
..
4
27.09.96
25.04.96


ճ2.25.03 2.27.8632 ..
5
23.03.95
25.02.95
.

ʻ 2.24.81 2.29.3330 .. ..
 
6
06.02.95
11.09.95

 2.25.97 2.32.0328 ..
 
7 ˳
23.02.95
17.05.95
2.29.472.30.052.32.4826 .. ..
., ..
8³ -
Ժ
26.06.95
16.06.95

1

-32.34.832.30.742.41.8024 ..
9
ͳ
18.09.95
29.02.96


ճ2.30.902.30.442.42.7022 ..
10
09.11.95
06.07.95


-3
2.35.062.37.39 20 ..
.. ʳ ..
11
18.09.96
27.03.96


ճ2.41.582.41.20 18 .., ..
12̳
25.04.96
10.10.95
1.
1.

2.37.682.42.45 16ʳ,,
13
26.03.95
21.06.96


2.44.672.46.74 14 . ..
14
24.02.96
24.03.96

3.

2.40.143.01.78 12 ..
 
21.12.95
21.01.96
.
.
³
2.42.54
    ..

..

..

..