>>    >>  

23

ͲͲ
ϲ Ͳв 1991-92 .. IJ 23 ʲ

15-19 2009., . Ͳ

, '
-
-
̳ , , , ,


//Բ
-1 1000 2,5\.
1 25.09.87-1ճ 3.50.89 3.51.4720г ..,, ..
2 29.05.873.57.53 3.54.6718 .., ... .
3 16.05.87
ӻ
3.54.28 3.56.6817 .. ..
4 10.12.90 1 - 3.53.69 3.57.1216 .., ..,ʳ ..
5 08.01.87³³3.59.38 3.57.5615 ..
6 02.06.874.01.983.51.953.58.6114 .., ., .
7 12.11.86 3.55.48 4.00.6813 ..
8 02.01.90-1ճ 4.07.133.52.414.04.9212 ., .,
9 19.01.87 4.12.643.55.994.23.5311 .
10 21.02.89  4.14.603.59.04 10 .
11 26.05.90 1 - 4.10.393.59.33 9 ..
12 ³12.04.901-24.13.214.01.31 8 ..
13 18.03.87 4.14.554.03.36 7 .,
14 05.10.874.18.624.08.63 6̳ .., ..
15 04.10.90 4.17.174.08.80 5 .., ..
16 28.10.87 4.20.78  4̳ ..
-1 1000 2,5\.
1 05.07.86-1ճ 4.23.84 4.22.0520 .., ..
2 16.07.884.24.944.10.294.23.1918 ,,ͳ,ѳ
3 24.02.88-- 4.31.074.15.664.25.5617
4 16.01.87 4.19.06 4.25.8216 .., ... ..
5 06.08.864.26.534.13.654.30.8715 .., .., ..
6 14.08.904.21.66 4.33.0014 .., .., ..
7 11.08.894.47.984.14.504.33.2413 ...ʳ .,
., .
8 16.12.874.26.864.08.524.35.2012 ..,ͳ ..,ͳ ..
9 19.03.86 4.43.154.12.915.00.7611 .
10 21.03.87-4.29.204.16.434.22.8710 ., ..
11 12.01.88 4.40.784.15.504.23.459 .
12 24.05.90 . \4.37.394.15.164.27.478 ..
13 02.07.89 ó -34.39.904.32.334.32.367 .., ..
14 01.03.89-8 4.41.614.26.354.32.706 .., .
15 31.01.90г4.40.764.25.774.33.005 ..
16 14.12.86 4.39.424.26.064.35.344 .., .., ..
17 22.03.894.52.564.23.124.50.783 .., ..
18 27.04.88 4.43.094.37.534.53.652 ..
19 05.11.89 4.49.764.37.82 1 ..
20 08.04.90 4.49.974.29.03 1 .., ..
21 18.07.894.56.644.40.17 1ͳ ..
22 ³07.09.90 4.46.67  1 ., .
23 ³22.05.894.57.79  1ͳ ..,ͳ ..
24 24.08.88 5.11.90  1 ..,̳ .., ..
-1 1000 Ƴ. 2,5 \.
1 08.01.89 4.25.13 4.22.0320 ..,
2 ³20.08.87 ó -34.26.65 4.24.9718 .., ... ..
3 01.09.86 4.27.64 4.26.4617 .., ..
4 24.05.90 ó -34.30.75 4.30.5916 .., .., ..
5 29.07.90 -β4.30.094.24.144.31.3215 ... ..
6 14.08.88-1ճ 4.30.07 4.32.9914 . . .
7 16.09.90  4.35.274.23.084.36.3213 ..
8 01.01.89  4.46.314.32.854.41.2912 .., ..
9 10.06.86 ó -34.27.80 4.50.4211 .., .., ..
10 19.02.90 4.48.214.35.42 10 .., ..,ʳ ..
-2 1000 - 2 \.
1
16.07.90
15.12.89

3.36.24 3.33.1420
20
.., .,
ѳ .,ѳ ., .
2
03.09.87
04.08.86

 ӻ
3.37.44 3.37.1318
18
.., ..
.. ..
3
03.08.89
05.01.90


-

-


3.33.79 3.37.9517
17
.., .., ..
.., ..
4
21.09.90
26.05.87

-1
ճ
3.36.46 3.39.4122г .., ..
.., ..
5
29.05.87
08.01.87


³

³


3.40.21 3.40.2815
15
.. ... ..
..
6
10.12.90
01.03.901 -
1 -
3.38.33 3.40.8228 .., ..,ʳ ..
.., ..,ʳ ..
7̳
’
14.08.90
28.03.89

³³
-2
3.44.393.37.273.44.4326 .., ..
.., .., ..
8
23.12.90
15.04.90

г
г


3.55.763.41.543.52.1524 ..
..
9
13.03.87
13.08.90


 


ó -3
3.47.813.40.403.56.2322 .., ..
..,ʳ ..
10
07.06.90
17.04.87

1


3.58.403.49.16 20,
-2 1000 - 2 \.
1
19.01.88
05.07.87

-1
 

 

ճ   3.54.4940 .., ,., ..
, .,
2
26.04.88
21.07.86
ͳ-
ճ
  3.55.3918
18
,
.,, ..
3
02.05.87
07.06.86  3.56.8234 .., ..
..,ͳ ..
4ѳ
19.09.89
30.08.86


г  4.00.1116
16
̳ ..
..
5
04.04.89
08.01.88

г
  4.21.2930 .
..
6
27.04.88
14.12.86  4.47.4028 ..
..
 
01.07.87
20.12.90

1
г

ӻ
  \.  ..
..
-2 1000 Ƴ. - 2 \.
1
03.05.88
15.09.89


  4.08.0740 .., ..
2
27.11.86
01.09.86

  4.09.6418
18
., ..
... ..
3
10.06.88
15.12.87
ó -3
  4.16.3717
17
.., ..
..
4
09.08.88
07.10.87

³
³


  4.18.3416
16
..
,
5
87
90  4.27.0015
15
,
 
6
28.10.90
01.11.90  4.27.9528,
-4 1000 - 2 \.
1
 


29.01.89
 
25.11.88
12.01.89
15.02.90
-

--
-
-
 


-

  
ճ
ճ
ճ
  2.59.5810
10
20
20
20
., ., .
г .., .., .
г ..,
г ..,
г .., ., .
2


 
16.05.87
04.08.86
03.09.87
 
15.12.89 

 
 
 

 

 


-

ӻ


 
  3.03.8718
18
18
 
18
.. ..
.. ..
.., ..
 
ѳ ..,ѳ .., .
3


03.08.89
04.06.88
05.01.90
31.01.88

-

   3.04.4617
17
17
17
.., .
.., ..
..
.., ..
4


29.05.87
02.06.87
10.12.90
01.03.90
 

 
 

1 -
--
 
  3.09.0116
16
16
16
.. ..
.., .., ..
.., .. ., .
.., ..,ʳ ..
5 
02.01.90
21.09.90
26.05.87
12.01.89-1


ճ
ճ
ճ
ճ
  3.10.5860 ., ..,
..
г .., ..
.., ..
г ..,
6


05.04.88
11.08.86
14.08.87
11.12.87
--ѻ
--

ѻ
  3.10.8714
14
14
14
.., ..
..,
.., ..
.., ..
7


11.01.88
28.10.87
05.10.87
23.12 91
 
 
г
  3.18.3713
13
13
13
̳ .., ..
̳ ..
̳ .. ..
..
8 
23.05.87
18.09.88
30.09.89
30.05.87
 


-8
 
ӻ
  3.19.0012
12
12
12
.. ..
.
..
,,
9


06.09.88
17.04.87
06.10.87
02.12.89

1
1


---8


³
  3.28.0044
,,
--
,
-4 1000 - 2 \.
1


19.01.88
88
05.07.87
21.07.86-2

-1


ճ

ճ
ճ
  3.16.8620
20
20
20
.., ,., ..
,
.., ..., ..
, .,
2ֳ
ѳ


 
 
30.08.86
30.09.89
19.04.86
16.01.87
 
 
 
г


----
 
 
  3.18.6118
18
18
18
..
̳ ., ., .
.
.., ... ...
3


16.07.88
07.06.86
24.02.88
06.08.86

-


-


  3.26.8917
17
17
17
.., .,ѳ ...
..

,,
4


1987
1990
1989
1988г


 
  3.35.6416
16
16
16
..
5

 

18.07.89
12.02.89
 
11.08.89
08.06.87


-


-
 
 


 

ͳ-
  3.42.9315
15
7,5
7,5
15
ͳ ..
... .., ..
..,ʳ ., .
..
..
6 ³


89
12.04.90
01.05.89
22.03.89


-8
  3.56.3014
14
14
14
.., .
..
,
,
 ѳ

ѳ
08.04.90
23.06.90
08.04.90
07.03.90
г

ó -3
 

ó -3
  3.29.36
  .., ..
..
.., ..
.., ..
-4 1000 Ƴ. - 2 \.
1
³

10.06.88
20.08.87
10.06.86
15.12.87
 
ó
ó -3
ó -3

 
  3.29.1320
20
20
20
.., .., ..
.., ..
.., ..
.
 
 
2


25.10.87
03.05.88
15.09.89
25.07.90  3.33.5218
18
18
18
., .
., .
., .
ѳ ..,ѳ .., ..
3
³


 
27.11.86
24.05.90
07.10.87
09.08.88
 
³
 ³
  
 

-3 ó


 
  3.36.6217
17
17
17
., .
.., .., ..
.., ..
..
4

³
³
14.01.90
16.02.90
17.08.90
15.05.89
--
--
  4.04.5816
16
16
16
..
ѳ ..
--
--
-1 1000 1991-92.. - 1,2 \.
1 10.05.92  -13.54.92 3.56.7720 .., ., .
2 31.04.92-1 4.00.61 3.58.5718 ..
3 29.07.91 4.01.36 3.59.0717 .., ..,
.., ..
4 19.12.91 . \ 3.57.403.54.874.01.4416 .., ..
5 27.05.91-13.57.153.55.874.05.5715 ..
6 30.06.92 4.06.593.58.774.05.8214 .., .., ..
7 04.01.92³³4.09.633.58.634.13.8013 .., ..
8 28.06.92 4.07.454.01.224.22.1812ѳ ..,ѳ .., .
9 27.05.92 4.03.473.58.01  ѳ ..,ѳ .., ..
10 01.09.92 4.13.794.02.784.17.3610 ..
11 27.05.9214.21.484.08.784.18.479̳ .., .., ..
12 921.. 4.09.034.06.274.21.338 ..
13 06.02.914.11.484.06.604.21.827 ..,ѳ ..
14 11.01.914.09.614.03.744.22.236 .., ..
15 08.06.91³³4.10.604.01.254.24.225 ..
16 15.03.91 ó -34.14.654.06.014.24.514ϳ ..
17ѳ 04.07.92- ӻ 4.15.544.11.124.28.213 .,⳺ .
18 17.02.921-14.28.144.12.264.28.402 ..
19 05.04.91 4.12.514.12.46 1 .., .., ..
20 22.05.92  4.27.434.20.67 1ͳ ..,ͳ ..
21 14.01.92  4.48.524.43.10 1ͳ ..,ͳ ..
22 01.01.92 4.07.22   .., ..
-1 1000 1991-92.. - 1,2 \.
1 12.06.91 4.23.99 4.14.8720 ..
2 12.11.91г4.23.99 4.25.6118 ..
3 ’24.12.91-24.25.20 4.32.3817 .., ʳ ., .
4 02.02.92 4.34.76 4.33.0716 .., .., .
5 22.12.92 4.35.344.16.654.34.4515 ., .
6 03.08.91 4.34.794.15.734.35.9914,
7 19.04.9214.24.41 4.37.1613 .., ..
8 14.11.924.51.764.15.304.38.8612 .., ..
9 14.11.921-14.28.51 4.44.8211 ..
10 03.08.91-14.29.944.17.624.17.6210 .., .., ..
11 10.06.91 4.35.154.23.60 9̳ .., .., .
12 09.05.92 4.51.474.24.80 8,
13 18.03.91 . \4.35.824.36.40 7 .., ..
14 23.12.911 5.02.044.52.15 6̳ .., .., .
15 05.09.911-8 5.05.08  5,
16 18.06.924.48.07  4 .., ..
 ̳ 02.05.91 4.25.38   .., ..
-1 1000 1991-92.. - 1,2 \.
1 29.09.94 4.43.42 4.40.3620 ., .
2 04.07.91 4.44.65 4.45.6518 .., ..
3 05.06.92 4.43.61 4.51.8117 ..
4 27.10.931³³4.44.39 4.52.2916 ..
5 12.07.914.44.614.43.684.53.0115 ., ..
6 09.04.91 4.48.494.44.644.58.1014 .,
7 11.04.914.56.64 4.58.8613 .., ..
8 17.05.92 5.01.224.48.914.59.9712 ,,,
9 08.02.91³³4.52.87 5.03.0211 ..
10 28.12.921-15.07.414.51.40 10,쳺,
11 08.11.921 5.10.135.28.20 9 .., ..
-2 1000 1991-92.. - 1,2 \.
1
17.02.91
01.12.91

 
3.35.71 3.35.8140 .. ..
.., ..
2
28.06.91
27.05.91

 -13.40.76 3.38.6636 ..
3
19.03.92
21.03.91

-1


 
3.42.42 3.39.2934 ..
4
01.05.92
26.02.92


 3.44.29 3.39.9332 ..
..
5
05.07.92
11.01.91-2
3.48.563.43.093.44.9130, ..
.., ..
6
04.10.91
01.11.92

 

˲
3.43.80 3.45.1128 ..., .
.., .., ..
7
12.03.92
26.07.91
1
1
 3.46.973.38.823.47.6326 ..
8'
15.12.91
05.04.91
1


-2
3.43.36 3.48.4424 .., ..
.., .., ..
9
05.03.92
10.05.92

3.47.633.47.604.04.0611
11
.., ..
10
07.12.93
04.05.93
1
1

4.06.393.55.40 20 ..⳺ ..
11 ³
25.01.92
07.07.93
1

4.15.164.00.73 18 .., .
12
23.06.92
09.09.93


-84.24.404.03.83 16 ..
13
27.05.92
19.12.91


 

 


 
\.   ѳ ..,ѳ .., ..
., ..
-2 1000 1991-92.. - 1,2 \.
1 ³
³ ³
19.04.91
05.07.91

³³

  4.06.5040 ..
2
’
02.02.92
24.12.91-2
  4.10.7236 .., .., .
..,ʳ ., .
3
20.01.93
02.05.93

³³

  4.23.6834 ..
4
11.03.92
25.03.92

--
  4.28.6732 .
5
18.03.92
17.05.92

г
ӻ
ӻ
  4.51.2630 ..
-2 1000 1991-92.. - 2 \.
1
06.09.91
09.12.91


ó,,-3  4.13.1340 ..., .., ..
.., ..
2
29.09.94
29.11.93  4.18.1518
18
.,ʳ .
..
3
28.10.92
06.01.92

-- 
 
  4.19.1634 ..,⳺ ..
.
4
ʳ
19.10.92
07.07.93

1

  4.24.2832 .,ʳ .
.,ʳ ., ..
5
05.06.92
25.02.92  4.33.3130 ..
..
6
08.02. 91
10.05.93

³³
  4.35.8228 ..
 
7ʳ
31.05.92
09.12.91
1
1


3
  4.48.8126 .., ..
.., ..
8
08.08.92
26.09.91


  5.03.1724 .., ..
-4 1000 1991-92.. - 2 \.
1


29.07.91
31.04.92
03.06.91
11.02.92


-1
-2
  3.05.9320
20
20
20
,,,


2


01.05.92
26.02.92
30.03.92
03.04.931   3.08.8518
18
18
18
..
..
3


19.03.92
21.03.91
30.06.92
25.01.92-1
--

----

  3.09.1517
17
17
17
..
--
., ., .
., .
4

̳
09.07.91
08.06.91
23.02.91
01.01.92
--
 
-8
  3.12.0616
16
16
16
.., ..
..
..
.., ..
5


27.05.92
10.11.92
31.08.92
10.01.91
--

г

--

г


--
  3.20.0015
15
15
15
̳ .., ..
.., ..
.., ..
., .
7


ѳ
05.03.92
10.05.92
14.07.92
04.07.92


-

  3.21.0214
14
14
14
..
..
..
..
8


08.06.91
26.02.91
23.07.91
92

1--
-8
³
-8
  3.29.5713
13
13
13
..
..
..
9 ³


19.07.92
07.07.93
22.11.91
26.09.91
1


1

--

--

--

--


  3.36.2212
12
12
12
..
.
..
..
 
-4 1000 1991-92.. - 2 \.
1


19.11.91
10.04.92
21.07.91
28.03.92
--


   3.32.1220
20
20
20
..,
--
., .
,
2ͳ


25.06.92
12.03.92
05.05.92
18.03.92
г

г


   3.45.2618
18
18
18
ͳ .
.
..
.
3


14.11.91
17.05.91
18.06.92
11.01.92
1

1
1

г

--

  3.46.2617
17
17
17
.., ..
..
.., ..
.
4


28.03.92
25.07.92
29.07.91
13.06.91
1
1
1
1
-1
--
--


ճ

ճ
  4.09.3416
16
16
16
..,
..
..,
,
5


15.01.92
28.03.91
18.03.91
03.08.91
-3
--

  4.01.11
  .,
.
..
,
-4 1000 1991-92.. - 2 \.
1


˳
06.01.92
28.10.92
18.09.93
10.08.93--    3.50.4820
20
20
20
..,⳺ ..
2


29.03.93
19.10.92
12.06.93
25.05.92
1

1
1

-

--

--

---3


  3.55.4618
18
18
18
... ..
.,ʳ .
3ʳ
ʳ

07.07.93
31.05.93
09.12.91
11.04.91
1
1
1
1

--
--

--
--
--
-3

 
  4.08.1617
17
17
17
, ..
, ʳ
., .
..
4


08.08.92
26.09.91
09.04.91
08.11.921

--
--

  4.23.3416
16
16
16
.., ..
--
..,
.., ..
-1 500 +1,3 \.
1 02.08.88-1ճ 1.44.61 1.38.2220 ., .,
2 29.01.89--1.45.05 1.40.699
9
., ., .
3 25.09.87-1ճ 1.47.221.44.921.43.0817г ..,, ..
4 10.12.90 1 - 1.53.541.46.661.44.2916 .., ..,ʳ ..
5 25.11.88-1ճ1.58.561.46.411.44.6915 .., .., ..
6 04.06.88 1.56.201.47.441.46.5114 .., ..
7 29.05.871.55.091.47.101.48.2813 .., ... .
8 01.07.90-1ճ 1.50.99 1.50.8312 .., .., ..
9 12.11.86 1.50.051.46.461.53.8711 ..
10 16.05.87
ӻ
1.52.101.54.601.44.3110 .. ..
11 04.08.86 ӻ1.56.821.48.101.45.269 .. ..
12 01.03.90 1 - 1.53.321.49.821.45.648 .., ..,ʳ ..
13 02.01.90ճ 1.51.281.51.971.46.287 ., ..,
..
14 23.12.90г1.57.801.52.311.47.056 ..
15 13.03.87 ó -31.50.341.51.951.51.055 .., ..
16 16.05.89³³1.56.611.52.911.52.904 ..
17 26.05.90 1 - 1.59.951.52.611.55.373 ..
18 ³12.04.901-21.57.591.57.811.55.712 ..
19 04.10.90 2.02.161.58.73 1 .., ..
20 11.01.88 1.59.131.56.77 1̳ .., .., ..
21 23.06.86-82.00.772.02.17 1 ..
22 15.04.90гг ӻ2.01.29  1 ..
23 18.03.87 2.02.00  1 .,
24 14.05.882.06.24  1 .
  15.02.90-1--ճ 1.47.25

   г .., ., .
  05.10.87\.   ̳ ., .
-1 500 +1,3 \.
1 05.07.86-1ճ 2.20.431.56.401.53.2020 .., ..
2 06.08.862.07.821.58.981.54.6418 .., .., ..
3 16.01.87 2.10.481.59.831.54.8017 .., ... ..
4 19.03.86 2.10.611.57.851.55.0316 .
5 16.12.872.12.922.00.091.55.3515 ..,ͳ ..,ͳ ..
6 11.08.892.20.431.58.531.56.4014 ...ʳ .,
., .
7 12.01.88 2.05.311.59.911.57.3613 .
8 14.08.902.04.581.59.581.58.1412 .., .., ..
9 12.02.89-
2.08.582.00.322.12.1111 .., .., ..
10 24.05.90 . \2.08.011.58.981.56.5910 ..
11 04.05.882.04.292.00.021.58.449 .., ..
12 21.03.87-2.09.262.02.001.58.648 ., ..
13 01.03.89-8 2.22.302.01.492.00.087 .., .
14 24.08.88 2.14.602.08.612.02.046 ..,̳ .., ..
15 08.04.90 2.22.012.04.202.03.305 .., ..
16 30.11.87-2 2.07.011.59.572.07.274, .
  14.12.86 2.09.272.04.73\.  .., .., ..
  14.07.90г2.10.082.04.47\.  ..
19 09.12.87 ͳ-ѳ 2.09.682.01.37 1 ..
20 18.07.892.33.362.10.68 1ͳ ..
21 27.04.88 2.12.942.12.07 1 ..
22 13.08.90г2.08.812.05.71 1 ..
23 18.02.90-22.17.722.12.56 1 ., ..
24 22.03.892.08.972.17.30 1 .., ..
25 31.01.90г2.21.282.17.77 1 ..
26 05.11.89 2.14.612.19.36 1 ..
27 24.02.88-- 2.04.032.24.68 1
28 ³22.05.892.22.01  1ͳ ..,ͳ ..
29 21.07.86-12.35.33  1 ., .
  02.07.89 ó -32.10.43
    .., ..
-1 500 Ƴ. +1,3 \.
1 01.06.87 2.01.65 1.54.3420 ..
2 08.01.89 2.02.80 1.55.0118 ..,
3 15.05.862.03.73 1.56.1117 ..,ͳ ..
4 ³20.08.87 ó -32.12.722.00.491.56.6916 .., ... ..
5 18.07.87-1ճ 2.05.212.01.011.58.4615 .., ..
6 16.09.90  2.05.71 1.59.1514 ..
7 14.08.88-1ճ 2.11.162.03.732.01.3313 . . .
8 10.06.86 ó -32.08.05 2.02.0612 .., .., ..
9 01.09.86 2.08.96 2.05.5811 .., ..
10 25.10.87 2.16.172.03.98 10 ., .
11 20.12.87 2.24.802.09.23 9 .., .., ..
12 14.01.90 ͳ2.18.502.10.07 8ѳ .., ..
13 29.07.90 -β2.12.332.11.51 7 ... ..
14 19.02.90 2.19.792.12.42 6 .., ..,ʳ ..
15 01.01.89  2.16.172.12.67 5 .., ..
16 05.12.902.27.17  4 ..
-2 500 + 1,3 \.
1
25.11.88
12.01.89

-1
ճ1.37.26 1.31.2520
20
г ..,
г .., .., .
2
16.07.90
15.12.89

1.40.17 1.32.4518
18
.., .,
ѳ .,ѳ ., .
3
03.08.89
05.01.90


-

-


1.37.69 1.32.9017
17
.., .., ..
.., ..
4
14.08.87
11.12.87

1.39.47 1.33.2516
16
.., ..
.., ..
5
10.12.90
01.03.901 -
1 -
1.40.081.38.201.34.3115
15
.., ..,ʳ ..
.., ..,ʳ ..
6
04.06.88
31.01.88 
1.41.83 1.35.1714
14
., .
7
29.05.87
08.01.87


³

³


1.42.571.38.601.35.5713
13
.. ... ..
..
8
03.09.87
04.08.86

 ӻ
1.39.711.37.461.38.5712
12
.., ..
.. ..
9̳
’
14.08.90
28.03.89

³³
-2
1.42.60 1.39.6822 .., ..
.., .., ..
10
89
89
 
1.51.001.40.92 10
10
.., ,,
11
05.04.88
11.08.86

1.49.681.42.19 18 .., ..
...
12
13.03.87
13.08.90


 


ó -3
1.48.441.47.47 16 .., ..
..,ʳ ..
13
88
89


-8
³
1.52.401.55.55 14
.., ..
14
06.10.87
17.04.87
1
1


1.53.871.51.78 12,
-2 500 + 1,3 \.
1 ³
15.11.89
24.07.89
-

 1.40.2120
20
.. ., , .
., ., .
2ѳ
19.09.89
30.08.86


г  1.40.8718
18
̳ ..
..
3
19.01.88
05.07.87

-1
 

 

ճ   1.42.4334 .., ,., ..
, .,
4
16.07.88
07.06.86

  1.43.8516
16
., .., ͳ .
. .
5
16.12.87
06.07.90


 

 


  1.44.6830 ..,ͳ ..,ͳ ..
ͳ .., ..
6
04.04.89
08.01.88

г
  1.46.3028 .
..
7
08.04.90
12.01.88  1.49.0826 .., ..
..
8
³
13.08.90
27.12.90

г  1.50.5212
12
..
.., ..
9
01.07.87
20.12.90

1
г

ӻ
  2.05.0222 ..
..
-2 500 Ƴ + 1,3 \.
1
08.01.89
01.06.87

  1.46.7120
20
..,
..
2
03.05.88
15.09.89


  1.49.7336 .., ..
3
10.06.88
15.12.87
ó -3
  1.52.0317
17
.., ..
..
4
24.04.90
14.08.88


-1ճ
  1.53.5716
16
..,ʳ ..
. . .
5
27.11.86
01.09.86

  1.55.2115
15
., ..
... ..
6
87
90  1.57.2628,
 
7
28.10.90
01.11.90  1.59.1626,
8
09.08.88
19.02.90

³
³
 
  2.00.1612
12
..
... ..,ʳ ..
-4 500 1,2 \.
1 
22.06.86
21.09.90
26.05.87
12.01.89-1

--
--
ճ
ճ
ճ
  1.26.5380 ..
..
г .., ..
.., ..
г ..,
2


16.05.87
04.08.86
03.09.87
15.12.89
 
 

 
ӻ


  1.27.3718
18
18
18
.. ..
.. ..
.., ..
ѳ ..,ѳ .., .
3


29.05.87
02.06.87
10.12.90
01.03.90
 

 
 

1 -
--
 
  1.27.8468 .. ..
.., .., ..
.., .. ., .
.., ..,ʳ ..
4


07.03.87
12.11.86
08.01.87
19.01.87
--
³


³-3


  1.28.3716
16
16
16
..
..
...
..
5


05.04.88
11.08.86
14.08.87
11.12.87
--ѻ
--

ѻ
  1.28.3716
16
16
16
.., ..
..,
.., ..
.., ..
6


’
21.02.89
16.11.89
16.05.89
28.03.89

³
--


³
³   1.31.0814
14
14
14
.., .., ..
..,
..
.., .., ..
7 
23.05.87
18.09.88
30.09.89
30.05.87
 


-8
 
ӻ
  1.33.1552 .. ..
.
..
,,
8


11.01.88
28.10.87
05.10.87
23.12 91
 
 
г
  1.34.9512
12
12
12
̳ .., ..
̳ ..
̳ .. ..
..
8


06.09.88
17.04.87
06.10.87
02.12.89

1
1


---8


³
  1.40.7444
,,
--
,
-4 500 - 1,2 \.
1 ³

 

15.11.89
24.07.89
 
86
88


  
-1


 


- 

  1.37.3120
20
20
20
.. ., , .
., ., .
 
.., ..
2ֳ
ѳ


 
 
30.08.86
30.09.89
19.04.86
16.01.87
 
 
 
г


----
 
 
  3.18.6118
18
18
18
..
̳ ., ., .
.
.., ... ...
3


16.07.88
07.06.86
24.02.88
21.07.86

-
-1


-


ճ
  1.39.2817
17
17
17
.., .,ѳ ...
..

., ., ..
4ѳ

ѳ
08.04.90
23.06.90
08.04.90
07.03.90
г

ó -3
 

ó -3
  1.39.6816
16
16
16
.., ..
..
.., ..
.., ..
5


87
90
89
18.07.89

--


--
 
 

--
  1.51.9115
15
15
15

,,
--
ͳ ..
6

³
24.08.88
02.07.89
89
89

-3

  1.53.6414
14
14
14
..,̳ .., ..
.., ..
.., .
..
..
7


³
1990
1990
1990
1990г
--

--


 
  2.13.3513
13
13
13
..
..
.
.
-4 500 .Ƴ 1,2 \.
1


18.07.87
08.01.89
01.06.87
12.09.90-1


 


ճ


  1.37.7720
20
20
20
.., ..
..,
..
.
2


˳
25.10.87
03.05.88
15.09.89
13.05.86
 

 


  1.40.6818
18
18
18
., .
3
³

10.06.88
20.08.87
10.06.86
15.12.87
 
ó
ó -3
ó -3

 
  1.41.2717
17
17
17
.., .., ..
.., ..
.., ..
.
 
 
4
³


 
27.11.86
24.05.90
07.10.87
09.08.88
 
³
 ³
  
 

-3 ó


 
  1.478516
16
16
16
., .
.., .., ..
.., ..
..
5


˳
 
25.07.90
25.07.90
24.04.90
05.01.88
 


 --
 
 
 
 
 1.51.2215
15
15
15
ѳ ..,ѳ .., ..
ѳ ..,ѳ .., ..
.,ʳ .
ʳ .,
6

³
³
14.01.90
16.02.90
17.08.90
15.05.89


--
--
  2.02.2614
14
14
14
..
ѳ ..
--
--
-1 500 1991-92.. + 1,3 \.
1 10.05.92 -11.52.821.46.541.43.0420 .., ., .
2 11.02.92-21.58.101.48.301.45.2818 ..
3 921 .1.54.861.48.221.45.9717 ..
4 31.04.92-1 1.56.191.47.771.46.6516 ..
5 19.12.91 . \ 1.56.621.49.361.47.1915 .., ..
6 03.06.91-11.54.011.47.761.47.7214
7 28.06.91 -11.55.921.49.931.48.5013 ..
8 04.01.92³³1.56.071.48.651.50.7012 .., ..
9 911 .1.58.441.49.661.52.7911 ..
10 25.01.921.58.571.51.421.49.4010 .., ..
11 15.03.91 ó -31.59.681.52.251.49.799ϳ ..
12 28.06.92 1.58.521.51.221.50.958ѳ ..,ѳ .., .
13 09.07.91³³ 1.56.141.51.471.51.157 .., ..
14̳ 23.02.91-81.57.121.50.181.51.736
15 10.11.921.58.831.55.011.53.785̳ .., .., ..,
..
16 06.02.911.59.611.53.811.54.024 ..,ѳ ..
  27.05.92 1.56.701.51.43\. ѳ ..,ѳ .., ..
  01.09.92 2.01.411.50.52\  ..
19' 15.12.911-2 2.00.151.54.30 1 .., ..
20 01.01.92 2.01.261.55.22 1 .., ..
21 10.05.92 2.01.841.55.65 1 ..
22ѳ 04.07.92- ӻ 2.00.971.56.75 1 .,⳺ .
23 921.. 2.03.641.59.98 1 ..
24 22.05.92  2.04.032.02.52 1ͳ ..,ͳ ..
25 05.07.92-22.00.932.00.32 1, ..
26 17.02.921-12.03.932.04.86 1 ..
27 14.01.92  2.23.292.10.93 1ͳ ..,ͳ ..
  14.07.92 1.57.19
    ..
-1 500 1991-92.. + 1,5 \.
1 ³19.04.91³³2.07.90 1.53.3020 ..
2 28.07.91 2.13.482.01.971.53.8318,
3 12.06.91 2.05.01 1.57.4417 ..
4 190.01.92-1ճ2.06.62 1.58.2716 ..,
5 12.11.91г2.09.692.01.561.59.4215 ..
6 02.05.93³³2.12.882.04.532.00.0914 ..
7 22.04.91ʻó -32.13.752.02.902.04.0913 .., ..
8 19.04.9212.12.532.03.432.05.3812 .., ..
9 22.12.92 2.14.742.03.182.06.8111 ., .
10 03.08.91 2.15.422.03.972.01.0510,
11 14.11.921-12.08.682.05.552.02.449 ..
12 03.08.91-12.14.152.05.562.02.698 .., .., ..
13 18.06.922.22.772.19.822.03.657 .., ..
14 10.06.91 2.11.852.07.842.04.106̳ .., .., .
15 18.03.91 . \2.13.322.08.882.04.305 .., ..
16 09.10.931-- 2.24.822.19.792.15.624 .
17 23.12.911 2.25.902.12.502.24.263̳ .., .., .
18 09.05.92 2.14.402.09.09\. ,
19 17.05.91г 2.24.152.26.23 1 ..
20 20.01.93³³2.16.952.20.71 1 ..
21 05.09.911-8 2.29.01  1,
  14.11.92     .., ..
 ̳ 02.05.91 \.    .., ..
-1 500 1991-92.. + 1,5 \.
1 06.09.91 ó,,-32.10.93 2.01.1020 ..., .., ..
2 07.06.91 ó,,-32.13.38 2.04.9518 .., ..
3 27.10.92  2.12.14 2.05.2517 ..
4 05.06.92 2.15.89 2.08.2516 ..
5 29.11.93  2.16.53 2.08.4915 ..
6 10.05.93³³2.17.77 2.10.4514 ..
7 ³05.07.93 2.21.842.14.242.11.5313,
8 12.07.912.19.892.13.842.12.3112 ., ..
9 04.07.91 2.20.682.11.742.12.9811 .., ..
10 27.10.931³³2.24.602.15.49 10 ..
11 17.05.92 2.21.232.16.36 9 ,,,
12 28.12.921-12.25.592.19.88 8,쳺,
13 08.02.91³³2.22.552.20.27 7 ..
14 09.04.91 2.21.862.22.48 6 .,
15 07.05.92г 2.21.22\.   ..
16 11.04.912.28.12  4 .., ..
17 ˳31.05.922.56.79  3 ..
  25.02.92 \.    ..
-2 500 1991-92.. + 1,3 \.
1
17.02.91
01.12.91

 
1.40.67 1.33.1940 .. ..
.., ..
2
29.07.91
11.02.92-2
1.40.98 1.34.1936 .., ..,
.., ..
..
3
01.05.92
26.02.92


 1.41.41 1.34.9234 ..
..
4
19.03.92
21.03.91

-1


 
1.41.43 1.35.4432 ..
5
12.03.92
26.07.91
1
1
 1.44.021.44.621.36.9230 ..
6'
15.12.91
05.04.91
1


-2
1.45.101.43.551.39.0128 .., ..
.., .., ..
7̳
23.02.91
01.01.92
-8
1.51.331.43.801.39.4413
13
..
... ..
8
04.10.91
01.11.92

 

˲
1.43.45 1.42.7724 ..., .
.., .., ..
9
05.07.92
11.01.91-2
1.48.25 1.43.4022, ..
.., ..
10
31.08.92
10.01.91
1

г

г

-3
1.53.091.46.84 10
10
.., ..
., .
11
22.11.91
26.09.91

1


1.56.031.47.48 18 ..
12
20.04.92
01.09.92
1.54.631.48.04 16 ... ..
..
13
05.03.92
10.05.92

1.53.841.48.57 7
7
.., ..
14
07.12.93
04.05.93
1
1

1.54.191.49.71 12 ..⳺ ..
15
23.06.92
09.09.93


-82.05.531.59.08 10 ..
-2 500 1991-92.. + 1,3 \.
1 ³
³ ³
19.04.91
05.07.91

³³

  1.42.6740 ..
2
19.11.91
10.04.92  1.44.1636 ..,
3
’
02.02.92
24.12.91-2
  1.48.2734 .., .., .
..,ʳ ., .
4ͳ
³
25.06.92
21.05.93


  1.50.9932ͳ ..
..
5
22.04.91
10.06.91
ʻó -3
  1.51.1415
15
.., ..
̳ .., .., .
6
11.03.92
25.03.92

--
  1.52.0828 .
7
14.11.92
17.05.91


г

г


  2.09.4713
13
., .
..
-2 500 1991-92.. + 1,3 \.
1
06.09.91
09.12.91


ó,,-3  1.52.3140 ..., .., ..
.., ..
2
27.10.92
29.01.93

 
³

³


  1.54.6818
18
..
..
3
28.10.92
06.01.92

-- 
 
  1.55.6034 ..,⳺ ..
.
4

 
91
04.07.91
 

 
.䳿
  1.59.1216
16
., .
., ..
5
05.06.92
25.02.92  2.02.2430 ..
..
6ʳ
31.05.92
09.12.91
1
1


3
  2.06.5128 .., ..
.., ..
-4 500 1991-92.. - 1,2 \.
1


17.02.91
01.12.91
10.05.92
31.04.92 
 
--
-1
  1.26.7420
20
20
20
.., ..
--
쳺 ..,쳺 .., .
..
2


19.03.92
21.03.91
30.06.92
25.01.92-1
--

----

  1.30.2818
18
18
18
..
--
., ., .
., .
3


01.05.92
26.02.92
30.03.92
03.04.931   1.32.4968 ..
..
4


28.06.91
03.06.91
27.05.91
14.07.92
--
---1
--
--
  1.35.2564 ..

..
..
5


27.05.92
10.11.92
31.08.92
10.01.91
--

г

--

г


--
  1.36.6215
15
15
15
̳ .., ..
.., ..
.., ..
., .
6


09.07.91
19. 92
04.01.92
20.04.92³

³
³

³
 

  1.37.2814
14
14
14
.., ..
..
.., ..
.., ..
7


08.06.91
26.02.91
23.07.91
92

1--
-8
³
-8
  1.39.0013
13
13
13
..
..
..
8 ³


19.07.92
07.07.93
22.11.91
26.09.91
1


1

--

--

--

--


  1.47.9412
12
12
12
..
.
..
..
 
-4 500 1991-92.. - 1,2 \.
1³ ³
³
غ
05.07.91
19.04.91
02.05.93
19.01.92³
--
--
³
--
--


  1.37.8720
20
20
20
..
--
--
., ..
2


19.11.91
10.04.92
21.07.91
28.03.92
--


   1.36.6418
18
18
18
..,
--
., .
,
3ͳ


25.06.92
12.03.92
05.05.92
18.03.92
г

г


   1.473817
17
17
17
ͳ .
.
..
.
4


15.01.92
28.03.91
18.03.91
03.08.91
-3
--

  1.51.5016
16
16
16
.,
.
..
,
5


14.11.91
17.05.91
18.06.92
11.01.92
1

1
1

г

--

  1.57.7815
15
15
15
.., ..
..
.., ..
.
6


28.03.92
25.07.92
29.07.91
13.06.91
1
1
1
1
-1
--
--


ճ

ճ
  1.59.5214
14
14
14
..,
..
..,
,
-4 500 1991-92.. - 1,2 \.
1


29.05.93
09.12.91
07.06.91
27.10.92³

--
 
³

--
ó -3
--
  1.44.6520
20
20
20
..
.., .., ..
.., ..
..
2


29.03.93
19.10.92
12.06.93
25.05.92
1

1
1

-

--

--

---3


  1.50.3018
18
18
18
... ..
.,ʳ .

--
3ʳ
ʳ

07.07.93
31.05.93
09.12.91
11.04.91
1
1
1
1

--
--

--
--
--
-3

 
  1.55.9017
17
17
17
, ..
, ʳ
., .
..
4


08.08.92
26.09.91
09.04.91
08.11.921

--
--

  2.03.1116
16
16
16
.., ..
--
..,
.., ..
-1 4 500. 1991-92.. - 1,2 \.
1


28.06.91
03.06.91
27.05.91
14.07.92
--
---1
--
--
  7.35.1180 ..

..
..
2


29.07.91
11.02.92
30.06.92
25.01.92
 

--
--
-2

  7.43.2372,,,

.., .., ..
.., ..
3


04.10.91
01.11.92
17.04.93
93


 


 


 

˲
˲
˲
  7.45.8317
17
17
17
.., .
..,
..,..
.., .
.., .
4


19.12.91
27.05.92
28.06.92
06.02.91--
--
  7.54.0864 ., ..
ѳ ..,ѳ .., ..
ѳ ..,ѳ .., .
ѳ .., ..
5


̳
10.05.92
26.02.91
23.07.91
27.02.91

1---1
-8
³
-8
  7.56.0260쳺 ..
..
..
6


ʳ
09.07.91
08.06.91
04.01.92
27.08.93³
 
³
 
   7.56.7256 .., ..
..
.., ..
..
7


05.07.92
11.01.91
15.12.91
05.04.91

-2

-2
  8.00.1552 ...
.., ..
.., ..
.., .., ..
8


27.05.92
10.11.92
31.08.92
10.01.91
--

г

--

г


--
  8.19.1112
12
12
12
̳ .., ..
.., ..
.., ..
., .
9 ³


19.07.92
07.07.93
22.11.91
26.09.91
1


1

--

--

--

--


  8.38.0811
11
11
11
..
.
..
..
 
-1 4 500 1991-92.. - 1,2 \.
1


19.11.91
10.04.92
21.07.91
23.12.92
--

--

 
 --
  8.22.0020
20
20
20
..,
--
., .
--
2


10.06.91
20.01.93
 
22.04.91
19.04.92


 


³
 


³
   
-3
  8.44.6118
18
18
18
..,̳ .., .,
..
 
.., ..
.., ..
3


28.03.92
29.07.91
19.01.92
14.11.92
1
1

1
-1
 

--
--ճ
--
--
  8.51.7268 ..,
..,
--
..
 
’
̳
02.02.92
24.12.91
02.05.91
28.03.92-2

ѻ
    .., .., .
..,ʳ ., .
.., ..
.., ..,ͳ ..
-1 4 500 1991-92.. - 1,2 \.
1


06.09.91
09.12.91
07.06.91
27.10.98
--
--
 

--
--ó -3
--
--
  8.48.5420
20
20
20
.., .., ..
.., ..
--
..
2


˳
06.01.92
28.10.92
18.09.93
10.08.93--    9.05.5472 ..,⳺ ..
3


29.01.93
27.10.93
10.05.93
08.02.91

1

³³

  9.11.4868 ..
--
..
--
4


29.03.93
19.10.92
12.06.93
25.05.92
1

1
1

-

--

--

---3


  9.15.4616
16
16
16
... ..
.,ʳ .
5

³
08.08.92
26.09.91
93
08.11.921

--
--

  10.18.4915
15
15
15
.., ..
--
..,
.., ..
-1 200 + 1,3 \.
1 02.08.88-1ճ 0.40.71 0.35.6420 ., .,
2 29.01.89--0.38.92 0.36.619
9
., ., .
3 31.01.88 0.42.350.39.940.37.0617 .., ..
4 03.08.89 0.42.720.39.890.37.3616 .., .., ..
5 01.07.90-1ճ 0.42.39 0.37.6615 .., .., ..
6 12.11.86 0.41.250.40.290.38.0014 ..
7 04.06.88 0.42.420.39.600.38.3013 .., ..
8 11.08.86 0.43.880.40.720.38.8912 ..,
9 22.06.86-20.43.220.38.970.39.0511 ..
10 23.12.90г0.45.110.41.400.41.3810 ..
11 01.03.90 1 - 0.43.950.41.010.41.599 .., ..,ʳ ..
12 05.10.870.43.820.42.180.41.798̳ ., .
13 26.05.90 1 - 0.44.920.42.420.42.247 ..
14 02.01.90-1ճ 0.44.480.41.960.42.456 ., .,
15 23.06.86-80.43.140.42.900.43.385 ..
16 14.05.880.44.580.42.470.45.204 .
17 21.02.89  0.44.320.41.650.51.923 .
18̳ 14.08.90³³-2 0.43.220.40.150.54.172 .., ..
19 ³12.04.901-20.45.270.43.48 1 ..
20 18.03.87 0.48.520.45.79 1 .,
21 16.05.87
ӻ
0.45.850.46.23 1 .. ..
22 15.04.90гг ӻ0.45.44  1 ..
23 04.10.90 0.46.65  1 .., ..
-1 200 + 1,3 \.
1ֳ 30.08.86г0.44.81 0.40.9820 ..
2 26.04.88 ͳ-0.44.560.45.860.41.4118
3 880.44.35 0.41.8517 ..
4 19.03.86 0.47.880.46.150.42.0916 .
5 12.02.89 0.44.11 0.42.3415 .., .., ..
6 11.08.890.44.890.45.800.42.6414 ...ʳ .,
., .
7 30.11.87-2 0.47.040.45.600.42.9713, .
8 23.06.90г0.44.360.45.260.44.2312 ..
9 16.07.880.45.870.45.470.47.0511 ,,ͳ,ѳ
10 09.12.87 ͳ-ѳ 0.47.380.46.350.46.5110 ..
11 02.07.89 ó -30.48.060.46.540.46.769 .., ..
12 01.03.89-8 0.50.100.47.180.46.968 .., .
13 24.08.88 0.47.720.46.790.47.187 ..,̳ .., ..
14 08.04.90 0.56.250.49.330.47.546 .., ..
15 13.08.90г0.46.610.47.470.47.975 ..
16 27.04.88 0.49.330.50.160.48.414 ..
17 18.02.90-20.47.580.48.240.48.703 ., ..
18 14.12.86 0.56.730.49.590.49.662 .., .., ..
19 31.01.90г0.48.990.50.95 1 .., ..
20 ³22.05.890.50.640.51.16 1ͳ ..,ͳ ..
21 12.04.90 .0.50.010.51.17 1 ..
22 05.11.89 0.51.63  1 ..
23 14.07.90г1.00.35  1 ..
  05.07.86-1ճ \.    .., ..
  18.07.89\.   ͳ ..
-1 200 Ƴ. + 1,3 \.
1 01.06.87 0.46.35 0.42.9420 ..
2 16.09.90  0.45.85 0.43.5818 ..
3 10.06.86 ó -30.48.45 0.45.1217 .., .., ..
4 18.07.87-1ճ 0.48.10 0.45.4616 .., ..
5 20.12.87 0.49.20 0.46.2515 .., .., ..
6 14.08.88-1ճ 0.49.590.48.660.46.5414 . . .
7 24.05.90 ó -30.49.09 0.46.8313 .., .., ..
8 01.09.86 0.50.260.49.540.48.2212 .., ..
9 14.01.90 ͳ0.53.790.51.400.49.5211ѳ .., ..
10 01.01.89  0.52.700.51.69 10 .., ..
11 05.12.900.55.380.54.18 9 ..
-2 200 + 1,3 \.
1
14.08.87
11.12.87

0.35.48 0.33.8220
20
.., ..
.., ..
2
07.03.87
12.11.86


 


-3
0.36.06 0.34.5036 ..
..
3
87
87

-1


ճ 0.36.79 0.34.7517
17
,
4̳
’
14.08.90
28.03.89

³³
-2
0.37.120.37.370.35.1132 .., ..
.., .., ..
5
13.03.87
13.08.90


 


ó -3
0.37.80 0.35.6430 .., ..
..,ʳ ..
6
23.05.87
18.09.88

-8
 
0.39.450.38.080.35.8928 .. ..
.
7
21.09.90
25.11.88

-1
ճ0.36.38 0.36.1426г .., ..
г .., .., .
8
89
89
 
0.38.410.38.650.36.3912
12
.., ,,
9
01.07.90
31.01.88
ճ
0.36.63 0.52.9111
11
.., .., .
., .
10
88
89


-8
³
0.40.900.40.34 10
.., ..
-2 200 + 1,3\.
1 ³
15.11.89
24.07.89
-

  0.38.0120
20
.. ., , .
., ., .
2ѳ
19.09.89
30.08.86


г  0.38.6318
18
̳ ..
..
3
16.07.88
12.02.89


-

-


  0.39.4617
17
.., ..,,ͳ ..
ѳ ..
.., .., ..
4
 
16.01.87
 
19.03.86

 


 
  0.40.0632 .., ... ..
.
5
04.04.89
08.01.88

г
  0.40.6830 .
..
6
³
13.08.90
27.12.90

г  0.40.8814
14
..
.., ..
7ѳ
ѳ
08.04.90
08.04.90

ó -3
ó -3
  0.41.3826 .., ..
8
01.03.89
10.11.88
1

 

 

-8
  0.42.0724 .., .
..
9
01.07.87
20.12.90

1
г

ӻ
  0.42.9022 ..
..
-2 200 Ƴ. + 1,3 \.
1
08.01.89
01.06.87

  0.39.0720
20
..,
..
2
15.09.89
03.05.88  0.41.0336 .., ..
3
10.06.88
15.12.87
ó -3
  0.41.3917
17
.., ..
..
4
˳
24.04.90
05.01.88


 

 


 
  0.42.5032 ..,ʳ ..
.,ʳ ,
5
25.07.90
25.07.90


  0.42.8030ѳ ..,ѳ .., ..
6
87
90  0.43.6228,
 
7
³
27.11.86
24.05.90

ó -3
  0.44.1513
13
., ..
.., .., ..
8
28.10.90
01.11.90  0.44.4424,
-4 200 +1,3 \.
1


14.08.87
11.12.87
05.04.88
11.08.87  0.30.4320
20
20
20
.., ..
..
2


07.03.87
19.01.87
12.11.86
08.01.87


³³-3


  0.30.8618
18
18
18
.., ..,
.., ..
3


02.06.87
29.05.87
01.03.90
16.11.89
 

 


1 -
  0.31.2517
17
17
17
.. ..
.., ..
.., ..,ʳ ..
.., ..
4


16.05.87
04.08.86
03.09.87
15.12.89
 


--

--

  0.31.6016
16
16
16
.. ..
.. ..
.., ..
ѳ ..,ѳ .., ..
5
’
̳
16.05.89
28.03.89
14.08.90
13.08.90³
--
--
³
--
--

 -2
  0.33.4615
15
15
15
..
... .., ..
.., ..
..,ʳ ..
6 
18.09.88
23.05.87
 
09.12.86 
-8
-8


 
  0.33.7614
14
14
14
.., ..
.., ..
..
,,
7


07.06.90
17.04.87
06.10.87
02.12.89
--
--


³
  0.35.1113
13
13
13
,,
--
--
,
8


87
89
87
90
--
--
г

--
--
г


   0.37.1112
12
12
12
̳ .
--
--
.
9 
22.06.86
21.09.90
26.05.87
12.01.89
 

 
 

ճ
ճ
ճ
 
  \.  ..
г .., ..
.., ..
г ..,
-4 200 + 1,3 \.
1ֳ
ѳ


 
 
30.08.86
30.09.89
19.04.86
16.01.87
 
 
 
г


----
 
 
  0.33.3720
20
20
20
..
̳ ., ., .
.
.., ... ...
2


16.01.86
30.11.88
19.01.88
88
--
--
 

ճ
  0.33.7518
18
18
18
.,
.
, ., .
,
3ѳ

ѳ
08.04.90
23.06.90
08.04.90
07.03.90
г

ó -3
 

ó -3
  0.34.5717
17
17
17
.., ..
..
.., ..
.., ..
4 ³

 

15.11.89
24.07.89
 
90
86


  

--


 

--

- 

--
  0.34.7816
16
16
16
.. ., , .
., ., .
 
., ., .
., ., ..
5


16.07.88
07.06.86
06.07.90
16.12.87  0.35.6615
15
15
15
.., .ѳ ...
..
..,ͳ ..
ͳ ..
6


24.08.88
02.07.89
23.02.86
12.04.90


---3

  0.37.0714
14
14
14
..,̳ .., ..
.., ..
..
--
7


³
1990
1990
1990
1990г
--

--


 
  0.44.0013
13
13
13
..
..
.
.
8


1987
1990
1989
1988г


 
  \.  ..
-4 200 Ƴ. + 1,3 \.
1


18.07.87
08.01.89
01.06.87
12.09.90-1


 


ճ


  0.35.1220
20
20
20
.., ..
..,
..
.
2


˳
25.10.87
03.05.88
15.09.89
13.05.86  0.36.5918
18
18
18
., .
., .
., .
.., ..
3
³

10.06.88
20.08.87
10.06.86
15.12.87
 
ó
ó -3
ó -3

 
  0.36.8917
17
17
17
.., .., ..
.., ..
.., ..
.
 
 
4
³

19.02.90
24.05.90
27.11.86
09.08.88
--

³³
 


-3 ó

  0.39.4716
16
16
16
... ..,ʳ ..
.., .., ..
., ..
..
5


˳
 
25.07.90
25.07.90
24.04.90
05.01.88
 


 --
 
 
 
 
 0.41.0015
15
15
15
ѳ ..,ѳ .., ..
ѳ ..,ѳ .., ..
.,ʳ .
ʳ .,
6

³
³
14.01.90
16.02.90
17.08.90
15.05.89
--
--
  0.51.3714
14
14
14
..
ѳ ..
--
--

..

..

..ѳ